Jittie Brand

/

Jittie is afgestudeerd als onderwijssocioloog en gepromoveerd in de onderwijswetenschappen (op het onderwerp: de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt). Jittie heeft als professionele scriptiecoach al vele hbo-, bachelor- en masterstudenten en promovendi bij hun wetenschappelijke artikelen via Topscriptie begeleid. Dit waren studenten van verschillende opleidingen met een scriptie op het gebied van bedrijfseconomie, (marketing)communicatie, management en organisatie, psychologie, sociologie, criminologie, Sociaal juridische dienstverlening (SJD), Maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD), Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH), tandheelkunde, verpleegkunde (o.a. Ggz, dementie en eenzaamheid), verpleegkundig specialist, manuele therapie, paramedische studies, theologie, verloskunde, Healthcare management, facility management, bestuurskunde (/ beleidsanalyse), mondzorgkunde, ergotherapie, muziektherapie, MANP en medische studies (zoals medische beeldvorming en röntgenlaborant), pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek, fysiotherapie, voeding en diëtiek, studenten van de Universiteit van Wageningen (milieuwetenschappen, biotechnologie etc.), lerarenopleiding, afstudeeronderzoek Pabo (actieonderzoek) en andere studies.

Ook begeleidt Jittie veel scriptiestudenten bij hun onderzoek, longitudinaal onderzoek, exploratief onderzoek, retrospectief en prospectief onderzoek, dossieronderzoek, statistiek en analyses in SPSS. Ze is ook goed bekend met studieproblemen zoals faalangst, autisme, asperger, depressie, dyslexie, uitstelgedrag en stress. Jittie begeleidt studenten bij hun scriptie/ dissertatie vanuit Rotterdam en Den Haag maar kan eventueel ook op andere locaties scriptiebegeleiding bieden en is uiteraard ook altijd online beschikbaar (via Skype, telefonisch, in het document zelf). Tevens geeft zij ook hulp aan thesis studenten uit Belgie bij hun eindwerk.

”Ik heb ruime ervaring met het begeleiden van HBO en WO studenten bij hun afstudeerproject en het schrijven van hun scriptie (bachelor en master niveau). Door mijn jarenlange ervaring als onderzoeker kan ik studenten ook goed helpen met de opzet en uitvoering van hun kwalitatieve én kwantitatieve onderzoek, conceptueel model, inclusief ingewikkelde statistische analyses in SPSS. Studenten begeleiden doe ik met ontzettend veel plezier; het houdt me scherp en het geeft me altijd weer voldoening als ik studenten (die het soms even niet meer zien zitten) kan helpen om hun scriptie goed af te ronden en te ontdekken dat ze in staat zijn om een goede prestatie neer te zetten. Mijn vakgebieden zijn vooral de sociale en gedragswetenschappen, MWD, SPH, Pabo, lerarenopleidingen, SJD, ergotherapie en verpleegkunde, maar ook op het terrein van communicatiewetenschappen en marketing kan ik studenten behulpzaam zijn”.

Neem contact op met Jittie…