Skip to content

Lisa van Mierlo

Sociale studies en onderwijs

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Al ruim 6.000 studenten succesvol geholpen (10+ jaar ervaring)

Lisa van Mierlo

Lisa van Mierlo

Lisa is in 2009 afgestudeerd als psycholoog en heeft een Master in de Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit Leiden afgerond. Daarna is zij gepromoveerd bij de afdeling Psychiatrie van het VUmc in Amsterdam. Tijdens haar promotietraject heeft zij onderzoek gedaan naar de invoering en evaluatie van psychosociale ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Lisa heeft ruime ervaring met scriptiebegeleiding van hbo en wo studenten, met name op het gebied van sociale wetenschappen (psychologie, MWD, SPH, ergotherapie, oefentherapie, Pabo, pedagogiek), maar ook andere richtingen zoals verpleegkunde, psychodynamisch therapeut, lerarenopleidingen, HRM en communicatiewetenschappen. Dit waren opleidingen van verschillende opleidingsinstituten door heel Nederland en tevens ook via de NTI en de NCOI. Ze heeft ervaring met zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek (SPSS). Daarnaast kan ze ook helpen bij persoonlijke problemen die het scriptie schrijven in de weg staan. Denk hierbij aan perfectionisme (en black-outs), uitstelgedrag/ studieontwijkend gedrag, autisme, add en adhd, scriptiestress, scriptiedip en tentamenstress, dyslexie, faalangst, motivatie- en planningsproblemen.

Een aantal van haar sterke punten zijn het (terug)vinden van het overzicht van je scriptie, het helder kunnen uitleggen van wat er per scriptieonderdeel van de student verwacht wordt, het geven van concrete inhoudelijke feedback op je scriptie, en het aanbrengen van een goede structuur en rode draad. De ervaring leert dat op het moment dat studenten weer duidelijk voor ogen hebben wat ze moeten doen het vaak ook weer leuker wordt om de scriptie af te ronden.

Lisa geeft scriptiebegeleiding vanuit Amsterdam en online (Teams/ Zoom/telefonisch). Tevens geeft Lisa studiecoaching in Amsterdam. 

×