Skip to content

Hulp onderzoeksvoorstel

Hulp bij onderzoeksvoorstel en Pva

We hebben veel studenten die bij ons komen met de vraag om hulp bij hun (afgekeurde) onderzoeksvoorstel/ plan van aanpak (dit wordt ook wel afstudeervoorstel, onderzoeksopzet of werkplan genoemd). Veel studenten lopen hierop vast, hun plan van aanpak wordt afgekeurd of ze weten niet waar ze moeten beginnen. Hbo studenten schrijven veelal hun scriptie voor een bedrijf, waarbij het bedrijf vaak zelf ook niet goed kan verwoorden waar het probleem ligt en wat er nu precies onderzocht moet worden, heel wat anders dus dan de opdrachten die je eerder in je studie moest doen!

Vaak lopen studenten al vast in de inleiding, waarin een gedegen beschrijving en probleemanalyse wordt verwacht. Het is zonde als je te lang in deze fase blijft hangen, je verliest dan onnodig tijd en veelal ook je motivatie.

Hieronder geven we je graag alvast wat tips voor je Pva en een voorbeeld onderzoeksvoorstel (thesis proposal) om zelf aan de slag te gaan en jouw plan van aanpak te verbeteren. Zie ook onze scriptietips voor tips bij je hele scriptie.

Hoe schrijf je een goede probleemanalyse in je scriptie?

Zorg ervoor dat alle relevante aspecten van het probleem adequaat in kaart zijn gebracht en er een duidelijke samenhang is tussen de probleemanalyse en je hoofd- en deelvragen. Dit wordt vaak lastig door studenten ervaren, omdat het onderwerp en de opdrachtgever vaak ook nog niet scherp hebben wat er onderzocht moet worden.

Een handig hulpmiddel hierbij zijn de 6-W vragen, met dit hulpmiddel kun je het probleem snel duidelijk krijgen: 

» Wat is het probleem?
» Wie heeft het probleem? (Wie zijn de betrokkenen?)
» Wanneer is het probleem ontstaan? (En sinds wanneer is dit probleem ontstaan?)
» Waarom is het een probleem? (Wat merkt de opdrachtgever momenteel van het probleem, bijvoorbeeld de gevolgen van het probleem intern -vanuit het bedrijf- en extern -vanuit de omgeving- gezien?)
» Waar doet het probleem zich voor? (Is er sprake van een bepaalde afdeling of juist binnen de hele organisatie/ maatschappij?)
» Wat is de aanleiding van het probleem? (Hoe en wanneer is het probleem ontstaan en kun je mogelijke oorzaken noemen op basis van observaties/ gesprekken/ verslagen?)

Hulp onderzoeksvoorstel

Andere tips die we je alvast kunnen geven bij jouw onderzoeksvoorstel:

Neem een open houding aan en vraag altijd door (of: lees altijd door indien je een theoretisch onderwerp kiest). Als basis kun je dus de 6-W vragen hanteren, maar dit is slechts een hulpmiddel. We merken in de praktijk dat het voor veel studenten lastig is om de vinger op de zere plek te leggen. Vanuit je studie ben je vaak gewend om een afgebakende opdracht te maken, maar bij een scriptie dien je jezelf als onderzoeker op te stellen. Het is belangrijk om hierbij je opdrachtgever stevig aan de tand te durven voelen!

Achterhaal het probleem achter het probleem. Natuurlijk is het een probleem als de sales van een bepaalde afdeling terugloopt, maar probeer ook steeds het probleem achter het probleem te ontdekken. Hierbij is het van belang dat je doorvraagt. Dus ga op zoek naar de ontwikkelingen hierin de afgelopen jaren, zijn er veranderingen waar te nemen in de bedrijfsvoering? Wat zijn mogelijke oorzaken hiervan? Op deze manier kun je beter de richting bepalen van je onderzoek en tevens afbakenen , veel studenten vergeten door te vragen wat als gevolg heeft dat ze vaak een te breed onderwerp hebben gekozen. Een probleem ontstaat nooit zomaar, maar is altijd de oorzaak van een of meerdere oorzaken vanuit de interne of externe omgeving.

Realiseer jezelf dat je jouw plan van aanpak schrijft voor een lezer die jouw onderwerp/ het bedrijf nog niet kent. Maak je hoofdvraag meetbaar, concreet en afgebakend in relevante deelvragen, formuleer dit SMART.

Maak altijd gebruik van zoveel mogelijk kritische bronnen met verschillende invalshoeken en zo recent mogelijk vanwege de betrouwbaarheid van je onderzoek. Voor meer tips over de structuur van je (hbo) plan van aanpak klik hier.

 

 Twijfel jij over jouw Pva of is je onderzoeksvoorstel afgekeurd? Laat ons je bijstaan! 

 

De onderzoeksmethoden worden in een onderzoeksvoorstel (thesis proposal) streng beoordeeld en dit onderdeel wordt door veel studenten als lastig en ‘’technisch’’ ervaren. Uiteraard kun je dit onderdeel pas schrijven indien je een scherpe inleiding en probleemanalyse hebt geschreven en tevens theorie hebt gelezen, want deze onderdelen bepalen de opzet van je onderzoek en methodologie. Het is dus niet handig om met de onderzoeksmethoden te starten en al helemaal niet om te kiezen voor interviews, omdat je dan geen SPSS hoeft te gebruiken bijvoorbeeld.

Wat schrijf ik in de methodologie van het plan van aanpak?

Let bij het schrijven van de methodologie in het onderzoeksvoorstel op het volgende:

Maak een duidelijk onderscheid tussen primair onderzoek (je praktijkonderzoek, veel studenten kiezen hier voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek) en secundair onderzoek (literatuuronderzoek e.d.). Beschrijf bij het primaire onderzoek ook duidelijk welk type onderzoek je gaat uitvoeren en onderbouw dit goed. Veel studenten beschrijven dat ze bijvoorbeeld enquêtes gaan uitvoeren, maar waarom kies je voor deze vorm, wie is je onderzoekspopulatie en respondenten en waarom deze? Kortom: onderbouw alle keuzes!

Zorg ervoor dat de onderzoeksmethoden aansluiten op je probleemanalyse en passen bij je onderzoeksvragen.

Zorg er altijd voor dat je je onderzoeksmethoden theoretisch onderbouwt en pas alles toe op jouw eigen onderzoek, beschrijf niet alleen.

Vergeet geen paragraaf op te nemen over de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek.

Het schrijven van je onderzoeksvoorstel (afstudeerwerkplan) / plan van aanpak is niet gemakkelijk en tegenwoordig zijn de. Eisen ook vanuit onderwijsinstellingen aangescherpt.

Waar vind ik een voorbeeld van een goed onderzoeksvoorstel?

Ben jij op zoek naar een goed voorbeeld van een onderzoeksvoorstel? Een onderzoeksvoorstel voorbeeld kan je meer duidelijkheid geven over de opbouw, structuur en wat er van je wordt verwacht.

Voor een voorbeeld van een hbo onderzoeksvoorstel kun je kijken op de hbo kennisbank en zoek op ”onderzoeksvoorstel” of ”plan van aanpak” en combineer deze zoektermen met jouw eigen opleiding of verwante opleidingen. Je kunt tevens filteren op Meest recent. Zie bijvoorbeeld het voorbeeld onderzoeksvoorstel van Elja, zij doet de hbo opleiding ergotherapie. 

Wanneer je een bachelor of een masterstudie volgt, kun je via jouw eigen universiteit vaak de scriptiedatabank in. Je kunt ook eens bij andere universiteiten kijken, vrijwel elke universiteit heeft een eigen scriptiedatabank. Zie hier bijvoorbeeld de scriptiedatabank van de VU Amsterdam.

Een voorbeeld van een wo onderzoeksvoorstel (master) psychologie vind je hier. 

Gebruik een voorbeeld van een onderzoeksvoorstel enkel ter inspiratie en neem nooit delen over (dit is plagiaat en verboden). Kun jij wel wat ondersteuning gebruik bij je afstudeeronderzoek of Pva?


Wij helpen je graag snel verder zodat jij eindelijk kunt beginnen met het echte werk: je scriptie!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader
×