Skip to content

Nieuws

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Al ruim 6.000 studenten succesvol geholpen (10+ jaar ervaring)

Second opinion en mediation

Wil je graag een second opinion of inhoudelijke check? Of ben je op zoek naar mediation omdat je een conflict met de opleider ervaart? Veel hbo- en wo studenten willen graag een onafhankelijk oordeel over (de beoordeling van) het plan van aanpak, onderzoeksrapport of de (afgekeurde) scriptie of andere studiedocumenten. Of misschien wil je juist advies over de procedures of begeleiding die door de onderwijsinstelling is geboden? Of je twijfelt over bepaalde stukken en wil gewoon wat extra zekerheid?

Second opinion rapport

Topscriptie (2011) is een toonaangevend, onafhankelijk Nederlands studie- en scriptiebegeleidingsinstituut. Met ons team van ruim 40 professionele specialisten (waaronder juristen) zijn wij in staat om een second opinion rapport te leveren op zowel het proces als ook de inhoud. We analyseren de beoordelingselementen en beargumenteren de juistheid hiervan.

Studenten melden zich veelal bij Topscriptie met het verzoek om een second opinion betreffende hun studie of scriptie uit te spreken. Beoordelen is mensenwerk en in zekere mate subjectief. Beoordelingscriteria zijn ook niet altijd helder en beoordelaars krijgen vanuit de opleiding maar beperkt de tijd om een beoordeling uit te voeren. Dat werkt soms het maken van fouten in de hand. Daarnaast kunnen er ook procedurele fouten zijn gemaakt. Als student heb je bepaalde rechten en moet de begeleiding en beoordeling aan bepaalde vereisten voldoen. In het examenreglement staan deze rechten en plichten vermeld.

Vraag hier een second opinion aan, of lees wat anderen zeggen over onze second opinion service via Google reviews:

Bezwaar indienen: second opinion

Je scriptie of plan van aanpak is door de (twee) examinatoren bijvoorbeeld als onvoldoende bestempeld. Maar… is dat wel terecht en is alles juist verlopen? Ga je een klacht indienen of juist niet? Vraag direct een second opinion aan bij Topscriptie! Laat je afgekeurde scriptie of documenten (zoals bijvoorbeeld een pws) controleren door onze ervaren en onafhankelijke scriptiebegeleiders. Wij checken of je onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie terecht is afgekeurd. Zo ja: dan helpen we je snel op weg naar een beter resultaat. Zo nee: dan heb jij een professioneel rapport met onze second opinion in the pocket. Dit kan je helpen om een bezwaarschrift bij de examencommissie/ het College van Bestuur (CvB) in te dienen bijvoorbeeld. Hierin kunnen we je bijstaan, we werken samen met een onderwijsjuriste.

Informeer altijd bij de onderwijsinstelling hoe zo’n bezwaarprocedure werkt (het verschilt per instelling): vaak is er een loket rechtsbescherming of een klachtenloket.Scriptie afgekeurd? Overweeg een second opinion!Scriptie afgekeurd… dat is flink schrikken! Voor veel studenten komt een afgekeurde scriptie aan als een klap in het gezicht. Je hebt heel veel tijd en energie gestoken in het veeleisende proces dat het schrijven van een scriptie nu eenmaal is. Informatie verzamelen, een onderzoek uitvoeren, interviews of een enquête afnemen, de resultaten uitschrijven, logisch ordenen en indelen in hoofdstukken, conclusies trekken en aanbevelingen doen…  en dan wordt je scriptie keihard afgekeurd. Toch is dit geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Al je werk is zeker niet voor niets geweest. Wat doe je nu eerst? Vraag direct een second opinion voor je scriptie aan!


Oké, je scriptie heeft de status ‘afgekeurd’. Maar dat hoeft niet lang te duren! Ten eerste is het mogelijk dat je scriptie onterecht is afgekeurd. Laat dit direct nakijken door onze professionals, zodat je weet waar je aan toe bent. Ten tweede kun je met een béétje hulp je afgekeurde scriptie al op korte termijn omzetten naar een scriptie die jou gewoon je diploma gaat opleveren. Stap snel uit deze onzekere en stressvolle situatie. Laat je scriptie checken door een professional! Vraag vandaag nog een second opinion aan bij Topscriptie, zodat je je diploma zo snel mogelijk in handen hebt.
  


Second opinion voor je afgekeurde scriptieJouw scriptie is als onvoldoende beoordeeld. Waarom eigenlijk precies? Laat dit direct nakijken door een objectief ervaringsdeskundige van Topscriptie! Ontbreekt de rode draad of een logische structuur in je verhaal? Wellicht had je het onderzoek wat anders moeten aanpakken. Het kan ook zo zijn, dat je eigenlijk niet tevreden bent over de procedures of de begeleiding die je kreeg bij het schrijven van je scriptie. Misschien is dat terecht en is je scriptie onterecht afgekeurd. Laat dit checken middels een second opinion van je scriptie! Een van onze professionals zal met een objectief oog jouw onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of scriptie nakijken op basis van de beoordelingsformulieren en beoordelen of deze terecht is afgekeurd. Ook wordt gecheckt of je wel voldoende en correct begeleid bent in het scriptieproces. Daar heb je namelijk recht op! Wát de reden voor je afgekeurde scriptie ook is, wij gaan naast je staan. Je hoeft het echt niet alleen te doen!

Blijkt uit onze second opinion dat je scriptie terecht is afgekeurd? Natuurlijk staat jouw Topscriptie begeleider dan voor je klaar met professioneel advies dat jou op weg helpt naar een goed resultaat. Als je scriptie ten onrechte is afgekeurd, dan kunnen we een professioneel rapport (second opinion) opstellen. Goed om zo’n rapport op zak te hebben wanneer je naar je docent (of jurist) stapt om in bezwaar te gaan. Tevens kunnen we een voorstel doen om tot een oplossing te komen, zoals een vervangende opdracht uitvoeren. We hebben inmiddels diverse studenten dan ook succesvol kunnen helpen, waarbij school ons alternatief heeft geaccepteerd!

Wil jij een second opinion aanvragen? We ontvangen allereerst graag per mail het officiële beoordelingsdocument(en) en de volledig scriptie inclusief eventuele kanttekeningen en opmerkingen van de beoordelaars. Daarnaast ook graag de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie meesturen en de OER (indien beschikbaar). Op basis hiervan kunnen we een offerte opstellen en de mogelijkheden aangeven. Wij werken met een privacyverklaring, alles blijft volledig vertrouwelijk en wij communiceren niet met derden of de onderwijsinstelling.


Sparren met je scriptiecoach. Dát lucht op!‘Gewoon’ even sparren over je scriptie met iemand die héél veel verstand van zaken heeft? Of moet je nog beginnen met schrijven en wil je graag advies om te voorkómen dat je scriptie straks wordt afgekeurd? Slim! Bel of mail ons en we helpen je met de opzet. Desgewenst kunnen we je begeleiden gedurende het volledige scriptieproces. Jij bepaalt zelf hoeveel hulp je wilt en nodig hebt. Wij bewijzen dat professionele scriptiehulp snel én heel betaalbaar kan zijn!

Meer informatie over onze second opinion helpdesk? We geven graag vrijblijvend aan in welke mate we jou een second opinion of inhoudelijke check kunnen geven!

Vergeet niet om alvast alle relevante informatie (je plan van aanpak/ scriptie, beoordelingsformulier en andere informatie) mee te sturen.

Neem contact met ons op…

×