Het verdedigen van je scriptie, voorbeeldvragen

Hieronder kun je enkele vragen lezen die je alvast kunt oefenen. Let op dat deze voorbeeldvragen vooral zijn bedoeld voor studenten die een business/ economische opleiding volgen:

 

Theorie:

Waarom heb je gekozen voor de theorieën en modellen die in je scriptie zijn gebruikt?

Hoe heb je de modellen toegepast als ondersteuning van het beantwoorden van je deelvragen? (niet het model uitgevoerd voor het uitvoeren maar gebruikt als hulpmiddel voor het beantwoorden van je vragen)

 

Methode van onderzoek:

Waarom heb je gebruik gemaakt van kwantitatief/kwalitatief onderzoek?

Hoe heb je het onderzoek opgebouwd en wat zijn daarin beperkingen geweest?

Wat vind je zelf van de betrouwbaarheid van je onderzoek?

Hoe heb je je meningen in je scriptie onderbouwd o.b.v. onderzoeksgegevens/resultaten, conclusies en aanbevelingen?

Wat is de oplossing voor het probleem? Welk bewijs heb je dat dit het probleem op een goede manier oplost?

Wat zijn de sterke punten van je onderzoek?

Wat zijn de zwakke punten/onderdelen van je onderzoek?

Wat zou je in het vervolg anders doen?

 

Professionaliteit:

Je hebt inzicht in de sterke en zwakke punten van de organisatie en hiervoor bewijs aandragen.

Je hebt inzicht in de omgeving van de organisatie (dynamiek en context) en levert hier bewijs voor.

Je aanbevelingen sluiten aan op bovenstaande.

Wat zijn de gevolgen van je aanbevelingen op de inrichting van de organisatie? (geïntegreerd geheel in plaats van een geïsoleerd project)

Zijn je adviezen creatief en vernieuwend/innovatief? En worden je adviezen overtuigend beargumenteerd?

 

 

 

Wil jij jouw presentatie en verdediging oefenen?

 

Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek….