Een methode schrijven waar jouw begeleider wél blij van wordt? Veel studenten hebben moeite om een goede methodologie voor hun scriptie te schrijven. Want wat vermeld je hier nu precies in en wat niet? Uiteraard maakt het hierbij uit of je een hbo of wo studie volgt (en wat voor studie), maar met onderstaande praktische tips kom je al een heel eind om je onderzoeksmethoden goed te beschrijven. We wensen je alvast veel succes met het schrijven van de methoden in je scriptie.

Inleiding

In de methoden beschrijf je in een aparte paragraaf of hoofdstuk wat je precies hebt onderzocht in je onderzoek en op welke manier dit is gebeurd. De methode kent vaak een aantal (sub) paragrafen en bevat voldoende informatie voor de lezer om jouw onderzoek eventueel te herhalen (repliceren), vergeet dus niet alles te vermelden.

Het is allereerst goed om aan te geven welke onderzoeksmethode(n) er zijn gebruikt en wat daar de voor- en nadelen daarvan van zijn. Bij kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews zijn er meerdere type interviews, waaronder diepte-interviews, gestructureerde interviews en semi gestructureerde interviews. Uiteindelijk letten de beoordelaars niet alleen op het feit of je de juiste keuzes hebt gemaakt, maar vooral ook op de verantwoording hiervan (probeer hierbij het onderzoeksdoel goed in je achterhoofd te houden).

Een goed boek over onderzoeksmethoden kan je helpen om dit onderdeel op te stellen, bij voorkeur een boek die zich helemaal richt op jouw specifieke onderzoeksmethode. Een veelgemaakte fout is echter om de tekst uit je onderzoeksboek in eigen woorden te beschrijven, maar niet toe te passen op jouw onderzoek. Je wordt tegenwoordig niet enkel beoordeeld op basis van wat je precies hebt onderzocht, maar vooral ook op de toelichting daarvan. Overtuig de lezer van de gemaakte keuzes en onderbouw alles. Om inspiratie op te doen kun je het volgende voorbeeld bekijken.

Twijfel je of je methoden goed staan? Laat één van onze scriptiebegeleiders je verder helpen!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Neem contact met ons op!

 

 Probeer de methoden zoveel mogelijk in de verleden tijd te schrijven, je onderzoek is immers al afgerond.

methode scriptie

Een handige checklist voor je onderzoeksmethoden

Voor jou als scriptieschrijver is alles al bekend en jij weet precies wat er is gedaan, maar realiseer je dat een tweede lezer helemaal niks weet. Probeer dus geen informatie te vergeten en geef duidelijk aan wat en waarom er precies is gedaan. Om je alvast op weg te helpen, hebben we een checklist gemaakt, zodat je na kunt gaan of je de belangrijkste aspecten in je onderzoeksmethoden van je scriptie hebt opgenomen:

 Beschrijf allereerst het type onderzoek, denk hierbij aan kwantitatief/kwalitatief, explorerend (beschrijvend) /experimenteel onderzoek. Licht toe waarom hiervoor is gekozen.

 De respondenten (of: proefpersonen of sample), geef aan wie er mee hebben gedaan aan jouw onderzoek en de locatie/ waar je jouw respondenten hebt benaderd om mee te doen aan het onderzoek (wellicht via social media of via een oproep op school). Geef hierbij niet alleen de aantallen aan (en waarom dit aantal, bij kwantitatief onderzoek kun je eventueel een steekproefcalculator gebruiken en zie onze pagina over kwalitatief onderzoek). Wellicht heb je ook bepaalde inclusiecriteria (zoals bijvoorbeeld Nederlandse of Engelse artikelen, geen artikelen voor een bepaald jaar), of exclusiecriteria (onderzoeken met proefpersonen onder de 18 jaar, onderzoeken in niet-westerse landen bijvoorbeeld) gebruikt. Het is vooral belangrijk om de kenmerken (leeftijd, land waar ze afkomstig van zijn, beroep etc.) van je sample te beschrijven. Hier mag je ook vertellen wat je uiteindelijke aantal respondenten is, maar mag je ook bewaren voor de eerste paragraaf van de resultaten

  Wanneer het onderzoek precies plaatsvond (periode), in welke maanden/ dagen had je bijvoorbeeld de enquêtes uitstaan.

 Beschrijf de betrouwbaarheid en validiteit, waarin in je uitlegt welke stappen je hebt ondernomen om de betrouwbaarheid en validiteit zo hoog mogelijk te houden. Vergeet ook niet de generaliseerbaarheid van je onderzoek.

 Respons, beschrijf hier hoe hoog de respons was en hoe je deze eventueel hebt geprobeerd te verhogen. In de literatuur zijn hier verschillende methoden voor beschreven, vooral het versturen van herinneringen, een persoonlijke benadering en het weggeven van een cadeaubon/ cadeautje zorgt vaak voor een betere respons.

 Daarna beschrijf je de de instrumenten die je hebt gebruikt, waar je dieper ingaat op bijvoorbeeld jouw vragenlijst(en) of andere gebruikte zaken. Beschrijf die zaken. Hoeveel vragen heeft de vragenlijst? Wat wordt er allemaal gemeten met de vragen? Uit welke bronnen heb je je vragen gehaald? Hier mag je ook al de cronbach’s alpha’s van jouw onderzoek vermelden als je dat wilt.

 Daarna komt de procedure waarin je alle stappen beschrijft die je genomen hebt om te komen tot jouw onderzoek en (X) aantal respondenten. Dus je beschrijft bijvoorbeeld: allereerst is er een online vragenlijst aangemaakt, vervolgens zijn er e-mailadressen verzameld met behulp van …, is er een e-mail met link naar vragenlijst gestuurd, reminder verzonden etc.

  Welke data analyses (kwalitatieve/ kwantitatieve) je verwacht uit te gaan voeren. In deze paragraaf leg je uit wat je met de verzamelde data hebt gedaan: inlezen in spss, data cleaning, somscores berekenen, t-testen, correlaties, regressies etc.  voor kwantitatieve onderzoeken. Bij kwalitatieve onderzoeken kun je aan termen denken als: transcriberen, coderen en analyseren, zie ook onze pagina over kwalitatief onderzoek.

 Eventueel:

Voor scripties op wo niveau: het design van je onderzoek, dus wat waren bijvoorbeeld je afhankelijke en onafhankelijke variabelen, waren er bepaalde groepen, een mogelijke bias etc. Vaak geef je alles schematisch weer in een conceptueel model. 

methode scriptie schrijven

Deze pagina is geschreven voor alle scriptieschrijvers en houdt daarbij natuurlijk geen rekening met jouw specifieke studie en onderzoek. We helpen je daarom graag om een goede onderzoeksmethode neer te zetten.

Wil jij weten hoe we jou kunnen helpen bij je methode? Of wil je een check op je methode/ verslag? 

Neem contact met ons op Misschien later

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Neem contact met ons op!

Welke onderzoeksmethoden zijn er?

We onderscheiden verschillende methoden van onderzoek. De belangrijkste zijn: kwantitatief onderzoek (bijv. enquêtes), kwalitatief onderzoek (bijv. interviews), explorerend (beschrijvend) onderzoek en experimenteel onderzoek.

Waarom een enquête als onderzoeksmethode?

Je kunt snel en goedkoop data verzamelen. Een goed opgezette enquête levert betrouwbare resultaten op. Hiermee krijg je een beter beeld van een groep, bijvoorbeeld de mening, ervaring of het gedrag van een bepaalde groep mensen.

Professionele hulp bij je studie en scriptie

Een intakegesprek is altijd geheel vrijblijvend, we geven je graag meer persoonlijke informatie en een advies op maat, zodat je vooraf een goed beeld hebt bij wat we voor jou kunnen betekenen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.