Skip to content

Studie- en scriptietips > Studietips algemeen

Hoe maak je een goed reflectieverslag?

Scriptietips Alle onderwerpen

Bijna iedereen moet tijdens zijn of haar (praktijkgerichte opleiding) wel een reflectieverslag maken. In een reflectieverslag kijk je terug op een situatie of gebeurtenis met als doel daar iets van te leren. Wanneer je het gevoel hebt dat het schrijven van een reflectieverslag voor jou echt een ‘moetje’ is, dan ben je zeker niet de enige. Maar wanneer je vasthoudt aan een duidelijke structuur dan valt het eigenlijk hartstikke mee en is het nog leerzaam ook!

Opbouw reflectieverslag

Een reflectieverslag begint meestal met een korte inleiding, gevolgd door de kern (waarin je de situaties beschrijft en analyseert, veelal middels de STARR-methode) en eindigt met de conclusies. In de inleiding beschrijf je meestal kort wat je precies in je reflectieverslag gaat bespreken, het onderwerp, het doel en eventuele andere informatie. In de kern van je verslag beschrijf je dus de verschillende situaties waarop je reflecteert. Meestal beschrijf je minimaal 3 situaties, om zo aan te tonen dat je over verschillende competenties beschikt (of aan leerdoelen hebt voldaan).

Hoe pas ik de STARR-methode toe in mijn reflectieverslag?

De meest gebruikte structuur bij het schrijven van een reflectieverslag is de zogenaamde STARR-methode. Deze methode is ontstaan in het HR-vakgebied en is daarom erg taakgericht en weinig emotioneel van karakter. Dat taakgerichte karakter maakt de methode lekker praktisch. Hieronder werken we alle stappen van de STARR-methode voor je uit en geven we je concrete voorbeelden. Wanneer je deze stappen volgt en toepast op jouw context, dan is je reflectieverslag binnen no-time af!

Hoe maak je een goed reflectieverslag?

STARR methode met voorbeelden

Stap 1: de Situatie

Voor een goed reflectieverslag is dit misschien wel de belangrijkste stap: het omschrijven van een situatie. Je dient hier de situatie zo concreet mogelijk te maken. Dus een situatie is niet ‘mijn afstudeerproject’, maar bijvoorbeeld wel ‘de eindpresentatie van mijn afstudeerproject’.

Het gaat hier om de beschrijving van een concrete gebeurtenis. Een concrete gebeurtenis kan je afbakenen op tijd en locatie, bijvoorbeeld ‘de vergadering op het hoofdkantoor op 3 oktober’. Tijdens deze concrete gebeurtenis ging er iets heel goed of juist helemaal niet, liet je heel duidelijk een bepaalde competentie zien of juist helemaal niet of de gebeurtenis was voor jou om een andere reden heel belangrijk. Denk dus goed na welke gebeurtenis je kiest om op te reflecteren!

Bij de beschrijving van de situatie moet je in ieder geval een antwoord geven op de volgende vragen:

Wat was de gebeurtenis?

Waar en wanneer was de gebeurtenis?

Wie waren erbij betrokken?

Wat gebeurde er precies?

Bij het beantwoorden van deze vragen is het goed om zo veel mogelijk aandacht te hebben voor details. Het is belangrijk dat de lezer van jouw reflectieverslag zich de situatie gemakkelijk voor zich kan zien.

Topscriptie B.V.
4.8
Gebaseerd op 91 beoordelingen
powered by Google
Jovanka MartisJovanka Martis
16:33 28 Nov 22
Maarten was extremely helpful in the short period of time I had to hand in my thesis. The communication was great and I would recommend the services of Topscriptie to anyone who needs the extra help to ensure their chances of graduating!
Robbert BelleRobbert Belle
20:22 01 Sep 22
Very good assistance in case you the extra mile. Professional support, academic level, value for money. Don't hesitate
flower.v.9 vbflower.v.9 vb
19:59 10 Feb 22
I am super satisfied with the service. Judy is an amazing tutor 🙂
Tom GehlenTom Gehlen
08:31 11 Jan 22
They were really fast and professional in their way of working and explaining. I struggled with my analysis but my questions were picked up fast and explanations were clear! I can only recommend, especially if you are on a tight deadline
Seb astianSeb astian
12:14 25 May 20
I improved my writing skills tremendously throughout the coaching and also received an amazing grade at the end! I strongly recommend Topscriptie!
js_loader

Stap 2: de Taak

Wanneer je de situatie helder hebt omschreven, ga je in de volgende stap jouw taak of rol in die situatie omschrijven. Belangrijk daarbij is ook dat je aangeeft welk doel je bij die taak had. Met andere woorden, waarom had of deed jij die taak? Bij de beschrijving van de taak moet je in ieder geval een antwoord geven op de volgende vragen:Wat was jouw rol?

Wat was de rol van anderen?

Wat werd er van je verwacht en door wie?

Wat verwachtte je van jezelf?

Wat was het einddoel?

Stap 3: de Actie

Van de taak is het een klein stapje naar de actie: wat is het dat je concreet deed? Hier gaat het dus om een beschrijving van jouw gedrag. Omschrijf jouw gedrag zoals een film of een verhaal in een boek, zodat de lezer zich gemakkelijk jouw gedrag voor kan stellen. Hoe gedetailleerder, hoe beter! Er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Zo kan je bijvoorbeeld alle acties en reacties registreren op een tijdlijn (bijvoorbeeld: ‘9.00 u start teamvergadering, 9.30 u presentatie van mijn afstudeerproject, 9.45 u vragen op mijn presentatie door teamleden, etc.’). Ook kan je deze stap opschrijven in de vorm van een dialoog (bijvoorbeeld: ‘Teamleider: waarom heb je alleen A-klanten meegenomen in je onderzoek?, Ik: ik heb het onderzoek afgebakend op de groep waar het grootste deel van jullie omzet vandaan komt, Teamleider: gaan we daardoor geen kansen missen?, etc. ‘). Zorg dat deze gedragsbeschrijving in ieder geval antwoord geeft op de volgende vragen:

Wat was het dat je deed?

Wat was het dat je zei?

Hoe werd daarop gereageerd door anderen?

Wat deed of zei jij vervolgens?

Stap 4: het Resultaat

Waar je in stap 3 jouw gedrag omschrijft als een film of een verhaal in een boek, laat je in deze stap het einde van die film of dat boek zien. En waar het bij de voorgaande stappen goed is om veel detail toe te voegen, kan je het in deze stap kort en bondig houden. Zorg dat je beschrijving van het resultaat antwoord geeft op de volgende vragen:

Hoe is de situatie afgelopen?

Wat heeft jouw gedrag opgeleverd?

Wat is nu de stand van zaken?

Stap 5: de Reflectie

De laatste stap van de STARR-methode is de daadwerkelijke reflectie. In deze stap maak je duidelijk hoe jij op de situatie terugkijkt en vooral wat je ervan hebt geleerd. Vooral dat leereffect is belangrijk (dat is uiteindelijk waarom je de reflectie doet!), dus zorg dat dat goed naar voren komt in je verslag. Je zal hier dus echt wat meer de diepte in moeten gaan dan enkel schrijven: ‘Dat zal ik de volgende keer anders doen’.

Voorbeeld: ‘Ik heb geleerd dat ik in een presentatie altijd moet starten bij het vertrekpunt van het project. Wanneer je begint met het delen van de eindresultaten, voelen de mensen die minder in het project zitten zich wellicht bedolven onder een berg informatie. Daardoor ontstonden tijdens mijn presentatie veel vragen, die ik eigenlijk had kunnen tackelen als ik iedereen in het begin beter had meegenomen in het waarom achter mijn project. Eventueel had ik dat ook kunnen doen door aan het begin een korte animatiefilm over mijn project te tonen. Voor een volgende presentatie ga ik een korte animatie over mijn project maken zodat iedereen gemakkelijk kan worden meegenomen in wat het is dat ik voor de organisatie aan het doen ben en waarom. Ik ga daarvoor de hulp vragen van Sophie die al ervaring heeft in het maken van korte animaties over projecten’.

In deze reflectiefase geef je in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kijk je terug op jouw gedrag?
  • Wat ging goed? Wat kon beter?
  • Ben je tevreden met het resultaat?
  • Zijn anderen tevreden met het resultaat?
  • Wat zou je een volgende keer anders doen? Wat heb je daarvoor nodig?

Als het goed is heb je jouw reflectieverslag nu af! Wil jij jouw reflectieverslag laten nakijken (of je stageverslag)? Of wil je graag wat hulp (dit kan ook bij de andere manieren van reflecteren zoals het model van Korthagen of de ABCD reflectiemethode)? Wij van Topscriptie helpen je graag!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

Stageverslag

Alles over

Studietips algemeen

×