Skip to content

Studie- en scriptietips > 4. Afronding scriptie

Scriptie herkansen? 7 tips

Scriptietips Alle onderwerpen

Heb jij een herkansing voor je scriptie? Voorkom scriptiestress! Vaak komt een scriptie herkansing onverwachts en heb je een aantal weken (en soms maanden) de tijd om jouw afgekeurde scriptie te herzien. Een scriptie herkansen komt vaker voor dan de meeste studenten denken, je bent echt niet de enige! Let erop dat de meeste opleidingen maar één kans geven om je scriptie te herkansen (daarna dien je veelal jouw scriptie opnieuw te schrijven). Het is dus heel belangrijk dat je er dus alles aan doet om je scriptie straks wél te halen.

Je hebt vanuit school vaak recht op begeleiding als je bent gezakt voor je scriptie. Of je recht hebt op scriptiebegeleiding (en wat voor begeleiding) varieert wel per onderwijsinstelling. Sommige studenten dienen hun herkansing zonder hulp te herschrijven en andere studenten krijgen begeleiding hierbij. Kijk goed in de regels en richtlijnen van jouw universiteit, hogeschool of opleidingsinstituut om precies te weten wat jouw rechten en opties zijn bij het opnieuw indienen van jouw scriptie.

Heb je recht op begeleiding bij de herkansing van je scriptie?

In veel gevallen heb je dus recht op scriptie begeleiding bij je herkansing, bijvoorbeeld van jouw eigen docent. Het is ook mogelijk dat je mee kunt doen aan een workshop of training samen met andere studenten die moeten herkansen. Loop jij tegen specifieke knelpunten aan, zoals faalangst of (academische) schrijfvaardigheden? Hier worden soms aparte workshops en schrijfondersteuning voor georganiseerd.

Ga allereerst het gesprek aan met jouw docent: zorg dat je de ingevulde beoordelingsformulieren (van beide beoordelaars) hebt opgevraagd. In het gesprek kun je dan goed doorvragen over wat ze onvoldoende vonden en anders willen zien (wat zijn de verbeterpunten van mijn scriptie?). Op deze manier krijg je een goed inzicht in wat er moet worden verbeterd aan je scriptie. Spreek ook een duidelijke deadline af en bevestig bij voorkeur de gemaakte afspraken per mail.

Scriptie herkansen? 7 tips

Hoe kun je het beste jouw afgekeurde scriptie herzien? Scriptie herkansen tips

We geven je alvast 7 goede tips voor het succesvol herkansen van je scriptie:

  1. Neem afstand/ een pauze: Nadat je de eerste versie van je scriptie hebt voltooid, is het belangrijk om even een pauze te nemen. Natuurlijk ben je teleurgesteld dat je jouw scriptie moet herkansen en die teleurstelling en scriptie stress maken vaak dat je zaken niet helder ziet. Geef jezelf wat tijd om er weer met een frisse blik naar te kijken, nieuwe inspiratie te vinden en los te komen van de tekst. Geef niet op en hou voor ogen waar je het allemaal voor doet: je diploma ligt binnen handbereik!
  2. Maak een duidelijk revisieplan: Voordat je begint met verbeteren van je scriptie, is het handig om een duidelijk revisieplan op te stellen. Identificeer de belangrijkste gebieden die aandacht nodig hebben (op basis van de beoordelingsformulieren en het gesprek), zoals de structuur, de analyses, argumentatie/ onderbouwing, grammatica en stijl. Door een plan te hebben, kun je gefocust en efficiënt werken.
  3. Controleer de structuur en je bronvermelding: Besteed aandacht aan de structuur van je scriptie. Zorg ervoor dat je een duidelijke introductie hebt waarin je het onderwerp, de onderzoeksvraag en het doel van de scriptie uiteenzet. Controleer of de hoofdstukken logisch op elkaar volgen en of de conclusie effectief de belangrijkste bevindingen samenvat. Bij een scriptie herkansing maak je vaak aanpassingen door je hele scriptie heen. Het is dan ook belangrijk om je bronvermelding goed bij te houden. Gebruik je nieuwe bronnen? Noteer deze bronnen dan direct in je bronnenlijst in de juiste citatiestijl (bijvoorbeeld APA). Hiermee voorkom je ook plagiaat.
  4. Versterk je argumentatie: Ga kritisch door je argumentatie heen en zorg ervoor dat je elke bewering voldoende ondersteunt met betrouwbare bronnen en bewijsmateriaal. Indien nodig ga je op zoek naar extra bronnen om meer diepgang te creëren. Zorg altijd voor zo recent mogelijke bronnen! Controleer of je redenering helder en overtuigend is en of je alle tegenargumenten hebt weerlegd.
  5. Verbeter de taal en stijl: Besteed aandacht aan de taal en stijl van je scriptie. Controleer op grammaticale fouten, spellingfouten en onduidelijke zinnen. Zorg ervoor dat je academische taal gebruikt, vermijd informeel taalgebruik (zoals ”ik” of ”mijn”) en wees consistent in je schrijfstijl. Vind je dit lastig? Laat dan je scriptie nakijken.
  6. Wees kritisch op jezelf: Wees niet bang om kritisch naar je eigen werk te kijken. Stel jezelf vragen zoals: Is mijn argumentatie overtuigend genoeg? Is mijn onderzoeksmethode voldoende gedetailleerd beschreven? Zijn er gaten in mijn redenering? Door zelfkritisch te zijn, kun je de zwakke punten van je scriptie identificeren en verbeteren.
  7. Vraag feedback: Tot slot is het zeer waardevol om feedback te vragen aan anderen. Laat je scriptie lezen door je begeleider, medestudenten of bijvoorbeeld een externe scriptiebegeleider. Zij kunnen nieuwe inzichten bieden, eventuele fouten opsporen en suggesties doen voor het verbeteren van jouw scriptie. 

Is jouw scriptie onterecht afgekeurd?

Misschien ben je het niet eens met de beoordeling of komt het erg onverwachts dat je jouw scriptie niet hebt gehaald. Misschien zijn er (persoonlijke) omstandigheden die hebben meegespeeld (waardoor je misschien recht hebt op uitstel)? Als je door ziekte of andere bijzondere omstandigheden vertraging hebt opgelopen, heb je soms recht op een extra herkansing of extra begeleiding. Vraag dit altijd even na bij je studieadviseur.

Wanneer je het idee hebt dat jouw scriptie onterecht is afgekeurd (of je niet de juiste begeleiding hebt ontvangen waar je recht op hebt), kun je overwegen om bezwaar te maken bij de examencommissie. Je kunt bij ons een second opinion aanvragen.

Schakel een scriptiecoach in

Herschrijven kost tijd en moeite, maar door deze tips toe te passen en je scriptie te herzien op basis van de feedback, kun jij hopelijk je scriptie afronden en verdedigen.

Wil je hulp van een ervaren specialist bij het herschrijven (herkansen) van je scriptie? Of wil je hulp bij het verwerken van de feedback van jouw scriptie?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader
×