Skip to content

Studie- en scriptietips > Studietips algemeen

Scriptietips

Scriptietips Alle onderwerpen

Scriptietips

De tips per fase zijn:

Fase 1: De start van je scriptie

Fase 2: Het literatuuronderzoek

Fase 3: Het praktijkonderzoek

Fase 4: Het schrijven en herschrijven

Fase 5: Afronding

1

Fase 1: De start van je scriptie

Voordat je gaat nadenken over een mogelijk onderwerp voor je scriptie, is het belangrijk om eerst duidelijk voor jezelf te hebben wat nu precies een scriptie is. Vervolgens ga je in deze fase op zoek naar een geschikt onderwerp voor je afstudeerrapport. Na het vinden van een geschikt onderwerp start je jouw zoektocht naar het zoeken en vinden van geschikte literatuur. Aan het einde van deze fase stel je de probleemstelling, centrale vraag en onderzoeksvragen op. Deze fase wordt vaak afgesloten door het schrijven van een afstudeervoorstel.

Scriptietips start: Eerste fase

Ben jij op zoek naar goede tips om de eerste fase van jouw scriptie goed te doorlopen? Lees dan alle tips hieronder.

Wat is een scriptie?

Iedereen is wel bekend met het schrijven van een essay, maar het is belangrijk om goed na te gaan wat nu een scriptie schrijven precies inhoudt en hoe dit lijkt op maar tegelijkertijd ook verschilt van een essay. Een essay is een stuk waarin je duidelijke paragrafen hebt en in elke paragraaf een standpunt met een argument naar voren komt. In de gehele essay geef je eigenlijk antwoord op de centrale vraag. De argumenten die je aandraagt worden ondersteund door onderzoek en deze argumenten kunnen de verschillende perspectieven van jouw onderwerp ondersteunen of verwerpen. Op het einde is er een conclusie welke alle informatie samenbrengt waarin jouw mening wordt ondersteund of verworpen. Het gaat er dus om dat je in staat bent om informatie te analyseren en hier een uniek stuk van weet te schrijven.

Een scriptie is ook gebaseerd op het schrijven van een essay en moet verschillende standpunten en informatie samenbrengen. Het is echter een uitgebreider stuk, waarin je zelfstandig een gedegen onderzoek dient te verrichten. Let erop dat je in een scriptie zelfstandig (primair) onderzoek uitvoert en dus niet alleen kunt leunen op reeds bestaande informatie uit de theorie. Dit is dan ook meteen het grootste verschil tussen een essay en een scriptie: het zelfstandig kiezen en verantwoorden van de onderzoeksmethode en vervolgens het onderzoek uitvoeren, analyseren en rapporteren. Daarnaast moeten veel studenten ook een eindportfolio of adviesverslag schrijven.

Ga jij afstuderen volgens de nieuwe stijl van afstuderen? Zie hier onze tips over het schrijven van een beroepsproduct. 

Manage je scriptiebegeleider

Omdat een scriptie een zelfstandig en individueel geschreven stuk is, krijg je vanuit de onderwijsinstelling een persoonlijke scriptiebegeleider aangewezen. Hij of zij is jouw begeleider tijdens het gehele scriptieproces en het is daarom belangrijk om een goede relatie met jouw scriptiebegeleider aan te gaan en te blijven onderhouden. Maak dus een eerste afspraak met je begeleider omdat het belangrijk is om niet alleen samen te praten over welk scriptie onderwerp je wil gaan onderzoek, maar ook op welke manier je het beste aan je scriptie kunt gaan werken. Iedereen is anders en het is goed om bij jezelf eens na te gaan waar jij denkt dat je moeite mee gaat krijgen tijdens het schrijven van je scriptie. Iedereen heeft een andere werkstijl, maar ook zijn er grote verschillen in motivatie en wellicht helpt het jou om bijvoorbeeld vaste afspraken met je begeleider te maken. Stel jezelf voorafgaand aan het eerste gesprek goed op de hoogte van de eisen en criteria van de scriptie vanuit jouw opleiding (zie bijvoorbeeld de studiegids). Hierin staat vaak ook vermeld hoeveel begeleiding je van je begeleider mag verwachten.

Het is goed om hierover in het eerste gesprek afspraken te maken; wanneer zijn de contactmomenten en hoe verloopt het contact (op locatie, telefonisch, e-mail). Indien je het prettig vindt om met deadlines te werken, kun je met je begeleider een aantal tussentijdse deadlines inplannen. Zorg ook na het eerste gesprek voor een prettig contact met je begeleider en bereid alle volgende afspraken ook goed voor. Er zijn limieten aan de begeleiding vanuit school, dus zet deze zo effectief mogelijk in!

Motivatie en het overzicht behouden

In dit artikel geven we je vooral inhoudelijke tips, maar we merken dat veel studenten vol enthousiasme aan de slag gaan en uiteindelijk hun scriptie niet afronden. Vaak heeft dit te maken met verminderde motivatie/ discipline en focus en het hebben van weinig overzicht en geen goede planning (lees hier onze tips). Soms wordt dit veroorzaak door uitstelgedrag en/ of studieontwijkend gedrag (SOGGEN).

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader

Hoe kies ik een goed onderwerp voor mijn scriptie?

Het zoeken en lezen van informatie is de start van je scriptie. Dit kun je uiteraard pas doen op het moment dat je een onderwerp hebt gekozen. Kies een onderwerp dat je interesse heeft, tenslotte ben je een aantal maanden met je scriptie bezig! Veel studenten vermelden ook hun scriptie onderwerp later op hun C.V. Het is daarom goed om een onderwerp te kiezen wat niet alleen je interesse heeft, maar waar je wellicht straks ook iets mee wil doen tijdens je loopbaan. Voor het vinden van een leuk onderwerp kun je:

Eens nagaan of je gedurende je opleiding een interessant onderwerp bent tegengekomen, bijvoorbeeld bij vakken die je hebt gevolgd.

Het lezen van de discussie van een (wetenschappelijk) artikel, waarin vaak suggesties worden gegeven voor een nieuw onderwerp (vervolgonderzoek)

Inspiratie opdoen bij je docent op school, stagebegeleider of een extern bedrijf

Inspiratie opdoen uit de actualiteit

Onderwerpen in de literatuur

Kom je er nog niet uit? Plan een brainstormsessie met ons in om tot een geschikt onderwerp (en onderzoeksopzet) te komen!

Scriptietips

Het kiezen van een leuk onderwerp kun je vergelijken met het zoeken van een schat. Je begint meestal bij een interessant idee of iets wat je ergens hebt gelezen of hebt gehoord en vervolgens ga je hierover lezen totdat je een geschikt onderwerp hebt gevonden. Indien je jouw scriptie schrijft voor een bedrijf is het onderwerp vaak gebaseerd op een bestaand probleem binnen het bedrijf. Let dus bij het kiezen van een bedrijf niet alleen op de reputatie van het bedrijf, maar ook op wat zij te bieden hebben bij jouw scriptie. Is dit echt wat jij wil gaan onderzoeken? Stel jezelf in deze fase altijd de vraag: is dit onderwerp onderzoekbaar binnen de beschikbare tijd? Het is een algemene valkuil om teveel te willen onderzoeken in een korte periode. Het is belangrijk om een concreet onderwerp te kiezen en je onderwerp bij te stellen op het moment dat het te veelomvattend blijkt te zijn. Beperk jezelf tot een bepaald aspect van het onderwerp. Een handig hulpmiddel bij het starten van je scriptie is een mindmap. Na het formuleren van een onderwerp, is het goed om allereerst een hoofdstukindeling te maken. Het werkt goed om een duidelijke opbouw en structuur en richtlijn voor jezelf op te stellen en uiteraard kun je deze in een later stadium altijd weer aanpassen. Een scriptie is vooral ‘werk in uitvoering’ en eist om flexibel te werk te gaan! Klik hier voor onze pagina met scriptievoorbeelden voor meer inspiratie.

Hoe stel ik een centrale vraag (onderzoeksvraag) en deelvragen op?

Het opstellen van de centrale vraag is moeilijk, maar belangrijk en is een prettige leidraad bij het schrijven van je scriptie. De centrale vraag is afgestemd op je onderzoeksdoel. In de centrale vraag van je scriptie moet je inzichtelijk maken wat je met je onderzoek te weten wilt komen. Het formuleren van een geschikte onderzoeksvraag kan veel tijd kosten, zeker aan het begin van je onderzoekstraject. Maar als je onderzoeksdoel en onderzoeksvraag duidelijk zijn, dan heb je veel houvast voor het zoeken naar literatuur en het uitvoeren van je praktijkonderzoek, je onderzoek loopt veel beter! In een scriptie kun je helaas niet zonder. De centrale vraag gaat over wat je precies wilt bestuderen en waarom juist dat. Maar hoe kom je precies op een goede centrale vraag? Het is goed om je allereerst een paar dagen te verdiepen in het onderwerp, vervolgens alles opzij te leggen en jezelf af te vragen: wat zou ik hierover willen weten? Wat zou ik willen uitzoeken?

Een valkuil bij veel studenten is een te brede centrale vraag. Een tip is om je centrale vraag specifieker te maken door begrippen op te nemen in je centrale vraag. Indien je een onderzoek wil doen naar trauma’s is dit erg breed, maar het onderzoeken van herinneringen van trauma’s bij kinderen met ADHD is concreter en daardoor makkelijker om een centrale vraag van op te stellen.

Bij het opstellen van een goede centrale vraag zijn drie aspecten belangrijk:

1. Focus

2. Maak de vraag specifiek

3. Maak gebruik van vraagwoorden: Hoe…? Op welke manier..? Welke …? In hoeverre…?

Zodra je een onderwerp hebt, zorg je dat je jezelf gaat focussen door één deelonderwerp te kiezen (zodat jouw onderwerp echt iets toevoegt en niet vaag/ algemeen is: oftewel belangrijk), vervolgens maak je dit deelonderwerp specifiek: dit houdt in dat je het onderwerp kunt behappen in je scriptie en je dus kunt toetsen (het is niet te breed!). Een goede centrale vraag is: een (veelal) open geformuleerde vraag, helder geformuleerd, eenduidig, bevat feiten en geen mening. Het geeft nog geen antwoord! Met de juiste centrale vraag staat of valt het hele onderzoek. Denk er dus goed over na.

Zoals is te zien in het voorbeeldfiguur hierboven, bestaat een centrale vraag uit verschillende deelvragen. Je centrale vraag ga je dus onderverdelen in verschillende deelvragen, zorg ervoor dat deze goed aansluiten op jouw centrale vraag! Elke deelvraag moet onderzoekbaar zijn. Samen moeten ze de hoofdvraag beantwoorden. Beperk het aantal deelvragen. Tien deelvragen is eigenlijk te veel. Maximum zes, zeven deelvragen in totaal (literatuur en verkenning)is voldoende. Je kunt ervoor kiezen om je deelvragen onder te verdelen in primair onderzoek (praktijkonderzoek) en secundair onderzoek (literatuuronderzoek). Uiteraard ga je wellicht ook deelvragen opnemen welke worden beantwoord op basis van beide vormen van onderzoek!

Inleiding

In je onderzoeksvoorstel of startdocument schrijf je vaak al een inleiding of een eerste opzet van de literatuur. Een goede introductie is essentieel.

Het schrijven van je introductie dwingt je om na te denken over wat je nu eigenlijk gaat onderzoeken. Het bevat in ieder geval:

Aanleiding: de aanleiding kan een maatschappelijke trend zijn, een overheidsbesluit, een waargenomen probleem in de eigen organisatie, een quote van een autoriteit over het onderwerp, etc.; kortom: een observatie die de aandacht trekt. Probeer hierin een interne- en externe aanleiding te beschrijven.

De probleemstelling (PS) en het doel van het onderzoek. Het is belangrijk dat deze logisch voortvloeien uit de aanleiding van je onderzoek.

Relevantie: geef aan waarom deze PS van belang is voor theorie en praktijk.

Hou bij het schrijven van alle stukken die je in gaat leveren altijd rekening met de lezer (je beoordelaars!) van de stukken. Zo is een inleiding vaak saai, kort en wordt er door veel studenten vanuit gegaan dat de lezer al alles over je onderwerp weet. Kortom: het daagt nauwelijks uit om verder te lezen. Bedenk jezelf eens hoe ze in de bioscoop ‘trailers’ maken voor een nieuwe film: alle hoogtepunten van de film zijn dan aaneengeplakt. Het maakt je nieuwsgierig en je hebt direct het idee: wauw, dat is een gave film! Dit is dus ook de bedoeling bij het schrijven van de inleiding: verkoop je scriptie als een boeiend verhaal dat je moet lezen!

2

Fase 2: Het literatuuronderzoek

Het literatuuronderzoek is een overzicht van reeds bestaande informatie over jouw onderwerp. Het opzetten van een goed literatuuronderzoek gaat in verschillende stappen, van het zoeken en verzamelen van literatuur, vervolgens het selecteren van de literatuur en als laatste het verwerken van de literatuur.

Scriptie literatuurstudie

Een literatuuronderzoek (theoretisch kader) is een overzicht van reeds bestaande informatie over jouw onderwerp (wat is er al bekend). Doe hier je voordeel mee! In de scriptie is het de bedoeling dat je zorgt voor een kritische en samenhangende bespreking. Ga niet alleen noteren wat je gelezen hebt. Let op: het is geen lijst met alle beschikbare informatie of een samenvatting. Probeer relaties en verbanden te zien en een ‘’verhaal’’ vertelt met ondersteunde argumenten en bewijzen.

Het is een kunst om boeken, artikelen, websites en andere publicaties te vinden die voor jouw scriptie van belang zijn. Via een literatuurlijst van een relevant artikel kun je weer op nieuwe artikelen komen, bijvoorbeeld via de zoekmachine van jouw universiteit of hbo instelling. Indien je praktische informatie nodig hebt over bedrijven, ga dan eens op zoek naar branche organisaties of het CBS. Ook heeft de scriptiebegeleider vaak handige tips. Een algemeen boek is het startpunt, als je met de literatuurlijst daarvan aan de slag gaat, kom je weer bij andere interessante boeken en artikelen. Ook hier kun je weer de literatuurlijst van gebruiken (sneeuwbalmethode). Nadeel is wel dat als je hier steeds verder mee doorgaat, dat je in steeds oudere literatuur terecht komt. Hou ook consistent een literatuurlijst bij: hou vanaf het begin een lijst met al je literatuur bij. Als je in de literatuur iets interessants tegenkomt, schrijf het op. Zo hoef je later niet terug te zoeken waar je dat ook alweer gelezen had en voorkom je dat je dingen niet meer terug kunt vinden. Volg de volgende tips eens op bij je zoektocht in de literatuur:

Kijk naar de centrale vraag en noteer belangrijke begrippen en onderdelen, gebruik deze vervolgens als zoektermen

Gebruik meerdere zoektermen, synoniemen en combineer de zoektermen

Gebruik Engelstalige en Nederlandstalige zoekwoorden

Maak gebruik van verwante zoektermen (van breed naar smal). Gezond leven- Voeding- Schijf van vijf

Orden alle informatie alvorens je de informatie gaat verwerken in je verslag.

Zorg van tevoren voor een duidelijke, logische opbouw en structuur.

Een veelvoorkomende valkuil tijdens het literatuuronderzoek is te veel in één keer willen aanpakken. Het uitvoeren van een literatuuronderzoek is niet zomaar uitgevoerd, bewaar je geduld en werk in kleine stapjes. Begin met een alinea en bouw dit verder uit tot een paragraaf en uiteindelijk een hoofdstuk. Door klein te beginnen en groot te eindigen, behoud je je focus en motivatie tijdens het schrijven van je scriptie. Uiteraard is het ook heel belangrijk om de gevonden literatuur goed te verwerken in je scriptie. Omdat je vaak langere tijd bezig bent met je scriptie en het zoeken en selecteren van literatuur, is het veelal handig om hier een hulpmiddel bij te gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld handig om gebruik te maken van het programma Mendeley, dit programma helpt je bij het refereren en je kunt bovendien je artikelen ten alle tijden opslaan en selecteren.

Conceptueel model, in de meeste scripties wordt tegenwoordig aan het einde van het literatuuronderzoek verwacht dat je een conceptueel model hebt opgesteld waarin je laat zien wat je hebt onderzocht en tevens eventuele verwachtingen (hypotheses) in vermeldt.

Scriptie APA gebruik

3

Fase 3: Het praktijkonderzoek

Het is belangrijk om vooraf goed na te denken over de keuze van je onderzoeksmethode (zie hier meer tips over het schrijven van je methode). Na het zelfstandig uitvoeren van het praktijkonderzoek moet je de resultaten van het praktijkonderzoek gaan analyseren

Scriptietips praktijkonderzoek

Deze fase is de kern van het scriptieproces, waarin je zelfstandig jouw onderzoek opzet, uitvoert en analyseert. We zullen eerst algemene tips geven en daarna kwantitatief- en kwalitatief onderzoek bespreken.

Algemene tips praktijkonderzoek

Pas nadat je het theoretisch kader hebt afgerond, begint het praktijkonderzoek. Een gedegen praktijkonderzoek opzetten is niet gemakkelijk, zorg dus dat je eerst je onderwerp goed in kaart hebt alvorens je hiermee begint. Je zet in deze fase zelfstandig een onderzoek op en voert deze vervolgens uit. In deze fase is het belangrijk om steeds goed na te denken over alle keuzes, zoals bijvoorbeeld de keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode. Creëer voor jezelf bijvoorbeeld allereerst een goed overzicht van alle mogelijke onderzoeksmethoden en kies op basis van jouw onderzoeksdoel en vervolgens een afweging van de voor- en nadelen de meest geschikte methode welke aansluit bij jouw onderzoeksverslag. Benoem ook duidelijk de keuzes en afwegingen die je hebt gemaakt in je scriptie. Ook is het bij beide vormen van onderzoek belangrijk om de betrouwbaarheid en validiteit mee te nemen, hoe heb jij ervoor gezorgd om deze zo hoog mogelijk te houden? Veel onderzoeksboeken geven uitleg over al deze afwegingen, maar mocht je het lastig blijven vinden, overweeg dan eens scriptiebegeleiding van Topscriptie!

Bedenk dat je alle keuzes in deze fase aan de lezer moet kunnen verantwoorden en overtuigen van jouw professionaliteit. Let er goed op dat je ook in deze fase niet overmoedig wordt: probeer een realistisch onderzoek op te zetten en hou rekening met de tijd die er voor een scriptie staat. Ook is het soms interessant om zowel kwalitatief- als ook kwantitatief onderzoek uit te voeren. Juist deze combinatie zorgt voor nog meer inhoud en verhoogt in de meeste gevallen ook de betrouwbaarheid van je onderzoek (kijk ook eens naar het begrip triangulatie).

Kwalitatief onderzoek

Kijk hiervoor op onze aparte pagina welke is geschreven voor studenten die kwalitatief onderzoek moeten uitvoeren in hun scriptie.

Ben je op zoek naar meer diepgaande informatie en wil je echt tot de kern doordringen? Wil jij achterhalen welke overtuigingen en drijfveren ten grondslag liggen aan bepaalde meningen, keuzes of acties? Is er nog weinig kennis en zijn er weinig ideeën over jouw onderwerp? Het is dan goed om te overwegen of kwalitatief onderzoek voor jouw scriptie geschikt is. Je bereikt hiermee een beperkter aantal mensen, maar krijgt wel veel meer informatie naar boven. Je kunt deze face-to-face, online (Skype), telefonisch of in een groepsdiscussie/ brainstorm bereiken. Vergeet niet een audiorecorder mee te nemen om alles op te nemen. Zo kun je rustig alles uitwerken en mis je geen belangrijke informatie. Vaak worden interviews in zijn geheel uitgeschreven (transcript) en opgenomen in de bijlage. Kwalitatief onderzoek wordt vaak uitgevoerd in de vorm van een interview. Dit interview kan een diepte-interview zijn, semi-gestructuurd of een geheel gestructureerd interview. Het is belangrijk om vooraf goed na te denken over wie je wil interviewen en met welk doel. Je kunt bijvoorbeeld een paar mensen van de doelgroep interviewen, maar zorg dan wel dat deze mensen representatief zijn. Ook is het soms interessant om een aantal expert interviews af te nemen. Je gaat dan iemand interviewen die kennis heeft van jouw onderwerp en de markt, wat in sommige gevallen natuurlijk zeer waardevolle informatie voor je scriptie oplevert.

Scriptie verdedigen presenteren

Kwalitatief onderzoek – analyse

In je scriptie zelf is het belangrijk om te laten zien hoe jij jouw kwalitatieve data hebt geanalyseerd en welke analysemethode je hiervoor hebt gebruikt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om allereerst de transcripten van de interviews te organiseren in verschillende sub onderwerpen. Dit doe je door middel van ‘knippen en plakken’, waarbij je probeert om alle uitspraken te organiseren in verschillende onderwerpen. Je neemt dus een helikopterblik en probeert gemeenschappelijke onderwerpen te zien. Onder deze onderwerpen plak je de passages uit de verschillende interviews. Je geeft elk onderwerp vervolgens een label. Als laatste stap ga je de belangrijkste bevindingen beschrijven in jouw scriptie, dit doe je veelal in het hoofdstuk ‘Resultaten Interviews’ of ‘Resultaten Praktijkonderzoek’. Probeer er een interessant stuk van te maken, waarbij je soepel schrijf door bijvoorbeeld ook af en toe voorbeelden van uitspraken van respondenten in je scriptie weer te geven als ondersteuning voor jouw argumenten en conclusies.

Kwantitatief onderzoek

Vraagt jouw onderzoeksdoelstelling om cijfermatige inzichten waar uitspraken over gedaan kunnen worden? Wil jij meer te weten komen over een grote groep personen? Dan is een kwantitatief onderzoek een optie. Bij een kwantitatief onderzoek ga je een groot aantal respondenten ondervragen. Je hebt hierbij de keuze om dit telefonisch of via internet te laten verlopen, maar ook face-to-face is mogelijk. De dataverzameling bij kwantitatief onderzoek verloopt meestal via een vragenlijst in de vorm van een enquête (lees hier alles over het opstellen van goede enquêtevragen). Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Denk goed na over of jij jouw doelgroep kunt bereiken op deze manier.

Vragen die je jezelf hierbij kunt stellen zijn: hoe kan ik mijn respondenten mogelijk benaderen? Welke mogelijkheden heb ik hiervoor en hoeveel respons kan ik verwachten? Indien je bijvoorbeeld een onderzoek doet voor een klein (startend) bedrijf naar een nieuw product in China, is het wellicht lastig om enquêtes af te nemen bij bestaande klanten in China. Je kunt dan overwegen om voor kwalitatief onderzoek te gaan. Bij het opstellen van een vragenlijst is het belangrijk om een duidelijk doel voor ogen te hebben. Zodra je in kaart heb gebracht welke gegevens je precies wil achterhalen, kun je aan de hand daarvan de vragenlijst op gaan stellen. Een handig hulpmiddel daarbij is bijvoorbeeld een operationaliseringsmodel.

Na het verzamelen van alle gegevens, wordt er van je verwacht dat je deze resultaten analyseert. Dit gebeurt vaak met een hulpprogramma zoals Excel, Matlab of SPSS. Indien je extra hulp en ondersteuning kunt gebruiken in deze fase of specifiek bij SPSS, kun je een Topscriptie data analist inschakelen. 

4

Fase 4: Het schrijven en herschrijven

Schrijven is vooral denken en daarnaast ook nog eens hard werken, waardoor dit vaak als lastig wordt ervaren door veel studenten. Natuurlijk heb je interessante gedachten en ideeën over hoe je het in je scriptie zou willen zien, maar het formuleren ervan is vaak lastiger.

Scriptie schrijven en herschrijven

Je kunt het blijven uitstellen, nog één avond tv kijken, uiteindelijk zul je toch achter je pc moeten kruipen en beginnen met schrijven! Het schrijven wordt door veel studenten als lastig ervaren, hieronder geven wij daarom wat tips weg om dit proces soepeler te laten verlopen. 

Realiseer jezelf dat een scriptie schrijven een lang proces is: bewaar je geduld en schrijf elke dag een paar uur aan je scriptie. Zorg ervoor dat je tijdens het schrijven niet gestoord kan worden, want academisch schrijven is denkwerk!

Begin met een alinea en bouw dit verder uit tot een paragraaf en uiteindelijk een hoofdstuk. Resumeren is een goede gewoonte tijdens het schrijfproces. Geef je lezers adempauze door steeds tussentijds samen te vatten wat er is verteld en aan te kondigen wat er verder nog zal worden behandeld. Als je het altijd lastig vindt om een goed en opbouwend stuk te schrijven, probeer dan eerst je onderwerp onder te verdelen in deelonderwerpen die belangrijk zijn om te bespreken. Probeer de deelonderwerpen ook weer onder te verdelen. Ga, voordat je begint met schuiven met tekst, aan de slag met een helder schrijfplan. Hierin beschrijf je, tot op alineaniveau, wat je in elke paragraaf gaat beschrijven. Denk zeer kritisch na over een goede en degelijke opbouw. Een andere tip is om in de verleden tijd te schrijven, aangezien jouw onderzoek op het moment van schrijven al is voltooid. Schrijf ook alsof je aan een doorsnee collega rapporteert: ga dus niet als je communicatie studeert uitleggen dat er een zender en ontvanger is want dat weten zelfs eerstejaarsstudenten al!

Scriptie gouden regel: vraag je bij iedere zin, iedere alinea, iedere paragraaf en ieder hoofdstuk af of wat je neerpent wel relevant is voor de lezer. Draagt dit bij aan wat ik wil vertellen? Anders dan veel scriptieschrijvers denken is langer niet beter. Langer is vaak wolliger en daarmee onleesbaarder. Schrijf vooral objectief, logisch, zorgvuldig, precies en helder! Je kunt aan het einde van het schrijfproces het beste je eigen stuk kritisch doorlezen, alsof het een stuk van een ander is. Let daarbij ook op alle taalaspecten: probeer alle grammaticale fouten eruit te halen en let op de zinsvolgorde. Realiseer je dat de spellingcontrole van Word niet alles weet, met name grammaticale fouten worden niet aangegeven.

Het kan ook nuttig zijn om een studiegenoot je scriptie kritisch door te laten lezen. Ook kun je jouw scriptie professioneel laten redigeren door onze taaldeskundige. En ondanks dat je hard hebt zitten ploeteren op je scriptie, is het belangrijk altijd kritisch op jezelf te blijven: durf te schrappen en te verbeteren! Taal is binnen de meeste onderwijsinstellingen een steeds belangrijker beoordelingscriterium. Stiekem telt het natuurlijk vaak nog veel zwaarder, want hoe serieus word je genomen als je inhoudelijk sterke stukken hebt, maar de zinnen niet goed lopen en veel taalfouten bevatten?

Scriptiebegeleiding MBA

5

Fase 5: Het afronden

Je hebt je scriptie bijna helemaal afgerond en in deze fase schrijf je de samenvatting, conclusie en zet je de puntjes op de i.

Scriptietips: Afronding scriptie

Bij het afronden van je scriptie gaat het vooral om de vorm van je scriptie. In deze fase schrijf je een duidelijke samenvatting (lees hier onze tips bij het schrijven van je samenvatting) en voorwoord, maak je een overzichtelijke inhoudsopgave, check je alle referenties op een juiste vermelding en zorg je voor een nette lay-out. Dit doe je allemaal met als doel om de leesbaarheid te verhogen.

Als laatste schrijf je je aanbevelingen. Lees hier onze tips over het schrijven van aanbevelingen in je scriptie.

Algemene tips -afronding scriptie-

Een aantal tips voor de afronding van jouw Topscriptie:

Gebruik geen ”ik”, ”jij” en ”wij”, Schrijf altijd in de derde persoon, dus bijvoorbeeld: ”in dit hoofdstuk wordt ingegaan op…”.

Lees de tekst nog een keer door om eventuele taalfouten te corrigeren.

Let ook op jouw schrijfstijl: laat het eventueel aan anderen lezen of professioneel redigeren, omdat je zelf de neiging hebt over de fouten heen te lezen. 

Bijlagen dienen als toelichting op bepaalde onderdelen van de scriptie. Ze worden over het algemeen niet geheel gelezen. Bijvoorbeeld lange tabellen, figuren, vragenlijsten, SPSS output en dergelijke worden in bijlagen opgenomen. Bijlagen worden in ieder geval voorzien van een titel en een nummer. De paginanummering loopt in de bijlage door. In de tekst van een verslag wordt naar de opgenomen bijlagen verwezen.

Schrijf de samenvatting pas wanneer de scriptie in grote lijnen af is.

Voeg een leeswijzer toe in je scriptie, hierin kun je aangeven wat de lezer waar kan verwachten en kun je tevens de inhoud van de verschillende hoofdstukken kort toelichten.

Ook de conclusie wordt als laatste geschreven. Zorg ervoor dat je tijdens het schrijfproces steeds ideeën voor de conclusies noteert. Het is ook overzichtelijk om per hoofdstuk een inleiding en een conclusie te schrijven. In veel scripties dient er ook een discussie te worden geschreven.

In de literatuurlijst worden de namen van de auteurs in alfabetische volgorde vermeld. Raadpleeg de studiegids welke richtlijnen jij bij het refereren aan moet houden. Tegenwoordig is dit vooral de APA stijl.

scriptietipsControleer nogmaals of de informatie die je in je hoofdstukken beschrijft aansluit bij je hoofd- en deelvragen. In de hitte van de strijd (de naderende deadline van je scriptie) verlies je soms de rode lijn van je scriptie.

Lees vlak voor je verdediging je hele rapport nog eens goed door en oefen met voorbeeldvragen die je kunt verwachten tijdens je verdediging.

Heb je tips nodig bij de verdediging van je scriptie, wil je jouw eindscriptie door een professional laten nakijken op inhoud, taal en structuur of wil je bij een bepaald onderdeel hulp? Of heb je een scriptie herkansing?

 

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

Studeren zonder stress

Alles over

Studietips algemeen

×