Betrouwbaarheid en validiteit scriptie

Een belangrijk onderdeel van je scriptie is het beschrijven van de betrouwbaarheid en validiteit. Voor zowel hbo als ook wo studenten is het tegenwoordig een vereiste om de betrouwbaarheid en validiteit te beschrijven, veelal worden deze verantwoord in je onderzoeksmethode. Dagelijks helpen we studenten hiermee, want het beschrijven van deze onderzoeksbegrippen lukt vaak nog wel, maar het toepassen ervan? Dat is toch andere koek! In dit artikel leggen we deze begrippen uit en geven we je tips om deze begrippen toe te passen in jouw scriptie. We wensen je alvast veel succes!

 

Betrouwbaarheid, een voorbeeld

 

Het begrip betrouwbaarheid wordt in het Engels vertaal als reliability. Wanneer je dit begrip opzoekt in je onderzoeksboek, vind je vaak verschillende definities. Eigenlijk gaat het er bij betrouwbaarheid om dat de resultaten van jouw onderzoek zo dicht mogelijk de werkelijke situatie benaderen. Als een medestudent jouw onderwerp zou hebben, wil je dat hij of zij vrijwel dezelfde resultaten zou verkrijgen als jij. Pas dan is er sprake van een betrouwbaar onderzoek en is jouw onderzoek reproduceerbaar.

 Stel: je doet een onderzoek naar het eetpatroon van vegetariërs in Nederland. Je besluit om een enquête uit te zetten en gebruikt hiervoor social media (Facebook). Je merkt dat aan jouw oproep om mee te doen aan de enquête, vooral medestudenten (uit jouw studentenstad) gehoor geven. Maar is dat wel betrouwbaar? Je wilt immers dat de resultaten overeenkomen met de werkelijke situatie (alle vegetariërs in Nederland). Omdat vooral studenten hebben meegedaan aan het onderzoek, is de betrouwbaarheid laag. Je streeft immers naar resultaten die zo goed mogelijk overeenkomen met de werkelijkheid en daarvoor zou je beter aanvullend ook gebruik kunnen maken van andere selectiemethoden (zoals oproepjes op fora, aanvullend schriftelijke enquêtes etc.).

 

betrouwbaarheid validiteit

 

Betrouwbaarheid in kwantitatief onderzoek

 

Betrouwbaarheid wordt in kwantitatief onderzoek veelal uitgedrukt in een betrouwbaarheidspercentage van 95% of 99%. Wil jij weten hoeveel respondenten je nodig hebt om deze betrouwbaarheid te behalen? Maak dan gebruik van een steekproefcalculator, bijvoorbeeld via deze link.

Tevens kun je de betrouwbaarheid in vragenlijsten meten met SPSS, hierbij bereken je de zogenaamde Cronbach’s Alpha. Indien deze waarde .80 of hoger is duidt dit op een hoge betrouwbaarheid. De meeste literatuur geeft aan dat een waarde die gelijk aan of hoger dan .70 ook nog betrouwbaar is.

Let op: je kunt niet zomaar alle vragen (met verschillende antwoordcategorieën) samennemen! Wil je samen met een scriptie-expert de betrouwbaarheid (en validiteit) op papier zetten?

 

Neem nu contact op…

 

Validiteit in kwantitatief onderzoek

De validiteit in kwantitatief onderzoek heeft normaliter te maken met welke vragen je stelt aan de respondenten. Validiteit betekent dat jouw gevonden resultaten straks ook inhoudelijk juist zijn.

Je kunt de vragen vaak het beste opstellen (dat is ook het meest betrouwbaar!) wanneer je je literatuuronderzoek reeds hebt afgerond. Je kunt dan beter bepalen welke begrippen belangrijk zijn, en kunt aan de hand van deze begrippen verschillende vragen (indicatoren) gaan opstellen. Hou hierbij altijd het doel van het onderzoek en de deelvragen in je achterhoofd. Een handig hulpmiddel hierbij is een operationaliseringsmodel (operationaliseringstabel). Hieronder geven we je hiervan een voorbeeld.

 operationaliseringsmodel betrouwbaarheid

Operationaliseringsmodel

Hierboven hebben we het vooral gehad over de methodologische validiteit, maar je kunt ook (vooral voor WO studenten) kijken naar de statistische validiteit. Hierbij kijk je of de gebruikte statistische modellen voldoen aan de achterliggende aannames.

 

Betrouwbaarheid en validiteit in kwalitatief onderzoek

 

Ook in kwalitatief onderzoek is betrouwbaarheid net zo belangrijk, hierbij dien je zaken te beschrijven zoals dat er een rustige locatie is gekozen (zodat de respondenten niet gestoord konden worden), de interviewhouding (respondenten mogen niet beïnvloed worden, dus neem een open houding aan, stel open vragen en geen sturende vragen, laat tussentijdse stiltes vallen etc.). Het is ook belangrijk dat je de representativiteit van je steekproef beschrijft, gezien de representativiteit van de steekproef zorgt voor een betere betrouwbaarheid. Als je bijvoorbeeld de wensen en behoeften van de doelgroep in kaart wil brengen van een bedrijf, probeer dan niet alleen de huidige klanten mee te nemen maar neem ook juist de potentiële afnemers mee in je onderzoek.

Tevens is het goed om te beschrijven waarom je specifiek voor deze onderzoeksmethode hebt gekozen en wat daar de voor- en nadelen van zijn. Zo kun je bij interviews kiezen uit gestructureerde, semi-gestructureerde of diepte-interviews, het gaat er uiteindelijk om dat je jouw keuze hierin zo goed mogelijk verantwoord (tip: het helpt vaak om het doel van de interviews erbij te zetten).

Wat betreft validiteit, gaat het er bij kwalitatief onderzoek ook om dat je de juiste vragen/ topics opstelt die jouw onderwerp ook echt omvatten. Ook hier zou je gebruik kunnen maken van een operationaliseringsmodel. De interviewvragen (bij gestructureerde- en semi-gestructureerde interviews) worden vaak genoteerd in een interviewgids zodat je goed voorbereid naar het interview kunt gaan, bij een diepte-interview gebruik je vaak een itemlist. Hierin kun je tevens een inleiding voor jezelf uitschrijven die je aan elke geïnterviewde vertelt aan de start van het interview en vermeld je ook de vertrouwelijkheid. Hieronder zie je in de afbeelding een voorbeeld van een interviewgids.

 

Als laatste dien je hier al te beschrijven hoe je de analyses gaat uitvoeren en of je de interviews bijvoorbeeld hebt opgenomen met een audiorecorder (en uitgewerkt in transcripties). Verder is het ook altijd goed om de interviewvragen vooraf voor te leggen aan een expert en wat proefinterviews af te nemen indien mogelijk.

Betrouwbaarheid en validiteit beschrijven in je scriptie

 

Beschrijf dus in je scriptie zoveel mogelijk aspecten die eraan hebben bijgedragen dat de betrouwbaarheid van jouw onderzoek zo hoog mogelijk is, neem in ieder geval het volgende op:

 

 Waarom dit type onderzoek (kwalitatief/ kwantitatief) en meer informatie over je type onderzoek (dus niet alleen: interviews, maar bijvoorbeeld: semi-gestructureerde interviews) en waarom

 Waarom dit aantal respondenten (bij kwantitatief onderzoek kun je dus de steekproefcalculator gebruiken, bij kwalitatief onderzoek kun je dit theoretisch beredeneren)

 Of je eerst een pre-test/ proef(enquête/ interview) hebt uitgevoerd

  Hoe je jouw respondenten hebt geselecteerd (social media, oproepjes etc.) en hoe je om bent gegaan met de privacy van je respondenten (anoniem of niet, klik hier om te lezen hoe je jouw SPSS dataset anonimiseert)

Verantwoording hoe je tot de vragen bent gekomen (van je enquête/ interview etc.), klik hier voor tips over het opstellen van goede enquêtevragen

Representativiteit van de respondenten in jouw onderzoek (steekproef)

Responspercentage: Hoeveel mensen je hebt uitgenodigd (indien dit is na te gaan, bijvoorbeeld wanneer je een mailing hebt uitgezet) en hoeveel mensen er uiteindelijk hebben meegedaan.

Hoe je de respons hebt verhoogd: om de respons wat te verhogen (en ervoor te zorgen dat de steekproef representatiever wordt), loont het vaak om een cadeaubon te verloten onder de deelnemers en een reminder uit te sturen (bijvoorbeeld een week nadat je de uitnodiging hebt verstuurd). Je zult zien dat er daardoor meer respondenten aan jouw onderzoek zullen meedoen.

Hoe je de resultaten hebt geanalyseerd (kwantitatief onderzoek bijvoorbeeld middels SPSS, bij kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews kun je bijvoorbeeld beschrijven hoe je hebt gecodeerd etc.). 

 

betrouwbaarheid scriptie

 

Betrouwbaarheid literatuuronderzoek (secundair onderzoek)

 

De definitie van literatuuronderzoek is volgens Topscriptie: Een overzicht van reeds bestaande informatie over je onderwerp (wat is er al bekend), geeft de context weer en identificeert ‘gaten’ in de literatuur, is een kritische en samenhangende bespreking en laat relaties zien tussen voorgaande onderzoeken.

Veel studenten vergeten te beschrijven hoe zij de betrouwbaarheid van hun literatuuronderzoek (deskresearch) zo hoog mogelijk hebben gehouden. Het is belangrijk om dit ook in je scriptie te beschrijven, beschrijf hierin bijvoorbeeld de volgende aspecten:

 Tegenwoordig is er op internet bijvoorbeeld veel foutieve informatie te vinden, Google kan de bron niet altijd nagaan en iedereen is vrij om een website te maken en iets te publiceren. Het is daarom goed om te beschrijven dat je gebruik hebt gemaakt van zoveel mogelijk objectieve bronnen, waarbij een auteur geen/ weinig commerciële belangen heeft en dat je hier specifiek naar hebt gekeken bij het selecteren van de literatuur.

 Als je gebruikt hebt gemaakt van databases, geef dan aan welke databases je hebt gebruikt en waarom. Wellicht heb je daarnaast gebruik gemaakt van Google Scholar i.p.v. Google.

 Geef aan welke zoektermen en combinaties hiertussen je hebt gebruikt (let op het gebruik van AND en OR). Tevens loont het ook vaak om de zoektermen zowel Engelstalig als ook Nederlandstalig te proberen.

 

Met de bovenstaande tips van Topscriptie kun je zelf aan de slag om de betrouwbaarheid en validiteit van jouw onderzoek in je scriptie te beschrijven. Vergeet niet om in je discussie de beperkingen van je onderzoek te beschrijven, dat maakt het stuk juist sterker als je laat zien dat je jezelf hiervan bewust bent. Realiseer je dat elke scriptie en elk onderzoek wel problemen kent met de betrouwbaarheid of validiteit.

 

Heb je hulp nodig bij het beschrijven van je betrouwbaarheid en validiteit?

Topscriptie heeft al ruim 4.820 studenten geholpen aan een Topscriptie!

Helpen wij jou ook aan een TopScriptie? Neem contact met ons op!

Professionele hulp bij je scriptie

Een intakegesprek is altijd geheel vrijblijvend, we geven je graag meer persoonlijke informatie en een advies op maat, zodat je vooraf een goed beeld hebt bij wat we voor jou kunnen betekenen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden die Topscriptie kan bieden?
Professionele, betaalbare hulp bij je scriptie?
Meer

Helpen wij jou, net als 4.820 anderen ook aan een Topscriptie?

sluit
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.