Skip to content

Studie- en scriptietips > 3. Onderzoeksmethoden scriptie

Thematische analyse uitvoeren

Scriptietips Alle onderwerpen

Bij een thematische analyse ga je op een top down manier analyseren. Je gaat namelijk niet vanuit de data analyseren, maar juist vanuit de eerder opgestelde theorie. Er wordt dus gecodeerd op basis van de theorie die eerder is besproken in het theoretisch kader.

Wat is een thema?

Een thema is een ‘patterned response or meaning’ (zie Braun en Clarke, 2021) dat je uit je verzamelde data haalt. Het is een overkoepelend thema in relatie tot je onderzoeksvraag. Het thema moet dus echt belangrijk zijn en passend zijn bij je onderzoeksvraag. Het gaat er niet altijd om hoe vaak dit in de transcripten is genoemd.

Aangezien het kwalitatief onderzoek is, zijn de thema’s soms lastig te bepalen. Soms komen thema’s voort uit je onderzoeksvragen of hypotheses.

Voorbeeld onderzoeksvragen bij een thematische analyse

We geven je een paar voorbeeld onderzoeksvragen die j bij een thematische analyse:

Wat zijn de belangrijkste thema’s die naar voren komen uit een verzameling van interviews met klanten over hun ervaringen met een bepaald product of dienst?

Welke thema’s zijn terug te vinden in een verzameling van krantenartikelen over een bepaald onderwerp?

Wat zijn de meest voorkomende thema’s in een verzameling van online recensies over een bepaald bedrijf of product?

Welke thema’s zijn het meest relevant in een verzameling van focusgroep discussies over een bepaald onderwerp?

Welke thema’s komen naar voren in een verzameling van verhalen en ervaringen van patiënten in een medische setting?

Welke thema’s zijn relevant in een verzameling van gesprekken met werknemers over hun ervaringen binnen een organisatie?

Inductieve of deductieve benadering?

Inductieve en deductieve benaderingen zijn twee verschillende methoden voor het identificeren van thema’s tijdens een thematische analyse.

Bij de inductieve benadering begin je met de verzameling van gegevens, zoals interviews of teksten, en zoek je daarna naar een patroon in de gegevens. Dit patroon gebruik je vervolgens om thema’s te identificeren. Dit wordt vaak gedaan door middel van herhalingen en vergelijkingen in de data, waardoor een categorie of thema ontstaat. Dit is vooral handig wanneer je vooraf geen specifieke verwachtingen of hypotheses hebt opgesteld.

Bij de deductieve benadering daarentegen, begin je met een hypothese of vooraf opgestelde categorieën, die als uitgangspunt dienen voor het identificeren van thema’s in je verzamelde gegevens. Dit gebeurt door te kijken naar de verzamelde data en deze te plaatsen in de vooraf opgestelde categorieën. De deductieve benadering is vooral geschikt als je vooraf verwachtingen hebt over de thema’s die zullen ontstaan en waarbij de focus ligt op het bevestigen of weerleggen van je hypothese(s).

Thematische analyse stappen

Een thematische analyse is een flexibele methode en kent weinig regels, veelal worden er wel zes stappen (zie Clarke en Braun, 2021) onderscheiden in het analyseproces:

  1. Stap 1: ‘’ Familiarizing yourself with the data’’: Leer de data kennen, schrijf bij voorkeur alles volledig uit in transcripten.
  2. Stap 2: ‘’Generating Initial Codes’’: Codeer de data, je kunt dus verschillende subonderwerpen onderscheiden die interessant zijn in relatie tot je hypotheses/ onderzoeksvragen. Open coderen houdt in dat je langere zinnen of uitspraken van respondenten terugbrengt tot één of enkele woorden. Deze woorden leiden tot hoofd- en subonderwerpen die interessant zijn in relatie tot je hypotheses/onderzoeksvragen.
  3. Stap 3: ‘’Searching for themes’’”Als je alles hebt gecodeerd, probeer je thema’s en subthema’s te identificeren. Dat doe je door de codes uit stap 2 met elkaar te vergelijken en waar mogelijk samen te voegen. Bijvoorbeeld, als je vier verschillende codes hebt die zijn: snel werken, doorwerken, tempo werken, effectief werken, dan kun je die misschien samenvoegen tot één code dóórwerken.
  4. Stap 4: ‘’Reviewing themes’’: Nu ga je de thema’s en subthema’s herzien om zo tot een thematische kaart te komen. Je kijkt goed naar de gecodeerde fragmenten en thema’s of je een patroon kunt ontdekken. Je kijkt ook of er geen fragmenten zijn gemist (in de transcripten) die wel bij de thema’s horen.
  5. Stap 5: ‘’Defining and Naming Themes’’: Je gaat elk thema definiëren en bedenkt een passende titel.
  6. Het opstellen van de resultaten in je scriptie op basis van de thematische map.

Voorbeeld thematische map

Thematische analyse uitvoeren

uit: Kiger & Varpio, 2020

Een thematische analyse is een flexibele methode en vergt veel ervaring. Wil jij hulp van een professional om tot een goede thematische analyse te komen

Wij staan je graag bij!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader
×