Skip to content

Studie- en scriptietips > 2. Theoretisch kader scriptie schrijven

Strategisch marketingplan scriptie

Scriptietips Alle onderwerpen

Hulp bij het schrijven van jouw strategisch marketingplan scriptie

Schrijf je een strategisch marketingplan scriptie en ben je op zoek naar tips en informatie of een ervaren scriptiebegeleider? Topscriptie geeft je handvatten en hulp om je scriptie op tijd en met een goed resultaat af te kunnen ronden. Jaarlijks begeleidt Topscriptie veel hbo en wo studenten die een strategisch marketingplan schrijven. We begeleiden je bij het opstellen van je onderzoeksvoorstel/scriptieplan, marketingonderzoek, het academisch schrijven en het vakinhoudelijke aspect van je scriptie. Daarnaast begeleiden we je op het gebied van statistiek en/of SPSS.

Begeleiding bij alle strategisch marketingplan scripties

Veel verschillende hogescholen en universiteiten bieden de opleiding bedrijfskunde aan. Daarnaast zijn er diverse gerelateerde studies zoals commerciële economie en small business en retail management. Veel studenten die deze studies volgen willen een strategische marketingplan schrijven en moeten een marketinganalyse voor hun scriptie uitvoeren. Onze bedrijfskunde scriptiebegeleiders hebben ervaring met het begeleiden van zowel wo bachelor, master als ook hbo studenten. Daarnaast hebben onze scriptiebegeleiders praktijkervaring waardoor zij goed de link kunnen leggen tussen de praktijk en de theorie. We vinden bijna altijd een geschikte match voor jou. Of je nu aan de start van je scriptie staat, uitdagingen ervaart bij het uitvoeren van je onderzoek, je vakinhoudelijke vragen hebt of je scriptie moet herkansen. Bij Topscriptie helpen we je graag verder!

Voorwoord scriptie

Voordat je aan je scriptie begint dien je meestal een onderzoeksvoorstel/plan van aanpak in te leveren. Dit begint bij het beschrijven van de aanleiding van je scriptie. Neem de tijd om samen met de organisatie waarvoor de scriptie schrijft de aanleiding duidelijk te definiëren. Een handig hulpmiddel hiervoor zijn de 6W’s. Het moet duidelijk zijn waarom je een strategisch marketingplan gaat schrijven. Wanneer je dit duidelijk voor ogen hebt, leg je de aanleiding naast de voorwaarden en eisen die jouw opleiding stelt aan je onderzoeksvoorstel en scriptie. Zo weet je zeker dat je aan de voorwaarden van je opleiding kunt voldoen als je dit onderzoek gaat uitvoeren. Wanneer je de aanleiding van je scriptie duidelijk hebt geformuleerd definieer je de probleemstelling/ hoofdvraag.

Om de hoofdvraag van je scriptie zo duidelijke mogelijk de formuleren kun je de SMART-methode Vervolgens begin je aan je literatuuronderzoek en onderzoek je of en wat voor praktijkonderzoek je dient uit te voeren om de probleemstelling te beantwoorden. Hiervoor kun je verschillende methoden gebruiken. Een model dat je hiervoor kunt gebruiken is de onderzoeks-ui van Saunders

Tips voor het schrijven van een strategisch marketingplan scriptie

Een strategisch marketingplan is een plan dat geschreven wordt voor de lange termijn, dat wil zeggen twee tot vijf jaar. Strategische marketing richt zich op de vraag hoe een onderneming op de lange termijn afnemers waarde kan bieden, onderscheidend ten opzichte van haar concurrenten. Dit kunnen onderwerpen zijn zoals het vergroten van de naamsbekendheid of het marktaandeel. Wanneer je een hbo-studie volgt, geeft de organisatie waarvoor je de scriptie schijft vaak een aanleiding voor het strategisch marketingplan. De aanleiding voor het schrijven van het plan is dan gelijk de probleemdefinitie van jouw scriptie.

Bijvoorbeeld: het marktaandeel van de businessunit runnershoes van het bedrijf ABC is de afgelopen 3 jaar met 20% gedaald binnen het segment langeafstandlopers tussen de 18 en 25 jaar. Daarom wil het bedrijf ABC graag een strategisch marketingplan van jou ontvangen, waarin je onderzoekt hoe de businessunit runnershoes haar marktaandeel binnen het segment langeafstandlopers tussen de 18 en 25 jaar met minimaal 20% kan vergroten in de aankomende 2 jaar.

Nu kun je beginnen aan het opzetten van de structuur van je strategisch marketingplan scriptie. In grote lijnen is de structuur van een strategisch marketingplan min of meer hetzelfde. Echter de invulling (de modellen en theorieën) verschilt per strategisch marketingplan, immers elke organisatie is anders. Onderbouw altijd voor de lezer waarom welke theorie en welk model is toegepast. Waarvoor gebruik je de theorie/ het model? Waarom past deze theorie/het model bij jouw onderzoek? Waarom past dit bij de organisatie en de bedrijfstak van de organisatie waarvoor je dit plan schrijft? We geven je hieronder een globaal voorbeeld van een structuur van een marketingplan. Daarnaast benoemen we verschillende modellen die je zou kunnen gebruiken voor je scriptie. Beredeneer altijd zelf of deze modellen toepasbaar zijn voor jouw strategisch marketingplan scriptie.

 

Inhoudsopgave strategisch marketingplan, globaal

Klik hier voor een gedetailleerde inhoudsopgave van een strategisch marketingplan (let op, dit is een voorbeeld van een onderzoek naar een nieuw product dat is geïntroduceerd op een bestaande markt, waardoor de onderwerpen in de inhoudsopgave ook daarop gericht zijn).

Interne analyse

Door middel van een interne analyse breng je de interne omgeving van de organisatie in kaart. Uiteindelijk maakt deze analyse zichtbaar wat de sterktes en de zwaktes van een organisatie zijn. Modellen en theorieën die je hiervoor kunt gebruiken:

Bedrijfsomschrijving

Missie, visie en strategie

Productomschrijving

Organisatiestructuur

Het 7-S-model van McKinsey (het 7 S-model wordt het meest gebruikt in scripties voor de interne analyse)

De service/product Value Chain van Porter – Audits: marketingaudit, financiële audit, sales audit

Klantpiramide

De laatste paragraaf van je interne analyse is een korte samenvatting. Hierin benoem je de sterktes en zwaktes van de onderneming die door middel van de analyses die je hebt gedaan zichtbaar zijn geworden. Deze sterktes en zwaktes komen later terug in de SWOT.

Externe analyse

Door middel van een externe analyse onderzoek je de marktomgeving van een organisatie. Met deze analyse maak je de kansen en bedreigingen voor de organisatie zichtbaar. Modellen en theorieën die je hiervoor kunt gebruiken:

Brancheomschrijving: dit wordt ook wel de economische sector en is de naam voor alle bedrijven die werken binnen een bepaalde diensten en producten categorie bijvoorbeeld de horecabranche of de bouwsector. In de brancheomschrijving beschrijf je de kenmerken van de branche zoals de omzetgroei in de afgelopen jaren of het aantal werknemers, etc.

Marktdefinitie: duidelijke afbakening van de markt door middel van segmentatie. Dit is op generieke concurrentieniveau, product concurrentieniveau, merken concurrentieniveau, budget concurrentieniveau.

Doelgroepomschrijving, deze analyse kan aan de hand van verschillende modellen uitgevoerd worden:
-Abell-model
-Marktpotentieel en marktvraag
-6W’s van Ferrel

Bedrijfstakanalyse, ook deze analyse kan aan de hand van verschillende modellen uitgevoerd worden.
-DESTEP-analyse, vermeld hierin de externe trends van alle factoren en probeer waar mogelijk ook in te gaan op toekomstige ontwikkelingen (dit model wordt in de meeste scripties gebruikt voor de externe analyse)
-Algemene marktfactoren zoals de productlevenscyclus, trends en ontwikkelingen, conjunctuurgevoeligheid
-De bedrijfsketen

Concurrentieanalyse
-Directe concurrenten
-Het vijfkrachtenmodel van Porter

De laatste paragraaf van je externe analyse is een korte samenvatting. Hierin benoem je de kansen en bedreigingen van de omgeving van de onderneming die door middel van de analyses die je hebt gedaan zichtbaar zijn geworden. Deze kansen en bedreigingen komen later terug in de SWOT-analyse.

Op basis van de interne analyse en de externe analyse wordt de strategie bepaald. Dit wordt gedaan aan de hand van de SWOT-analyse waarmee de sterktes en zwaktes van een organisatie (uit de interne analyse), en de kansen en bedreigingen van haar omgeving (uit de externe analyse) in kaart worden gebracht. Alle componenten van de SWOT-analyse kunnen vervolgens aan elkaar gekoppeld worden. Dit doe je doormiddel van een confrontatiematrix. Op basis van de confrontatiematrix worden vervolgens strategische vragen opgesteld. De strategische vragen maken het mogelijk om een strategie te formuleren. Ook voor het formuleren van een strategie kun je verschillende theorieën en modellen gebruiken, enkele voorbeelden zijn:

Generieke concurrentiestrategie van Porter

Waardestrategie van Treacy en Wiersema

Groeistrategie van Ansoff

Wanneer je de strategie hebt bepaald kun je het implementatieplan gaan schrijven. Hierin geef je aan welke activiteiten en maatregelen nodig zijn om de gekozen strategie door te voeren in de organisatie. Dit kun je doen op verschillende manieren, zoals:

Het formuleren van de marketingmix, de 6P’s

Een kosten-baten analyse

Het SDP-model

Een tijdschema/ een Gantt chart

Je eindigt je scriptie met een conclusie en met aanbevelingen voor de organisatie waarvoor je het strategisch marketingplan schrijft.

Persoonlijke hulp bij het afronden van jouw strategisch marketingplan scriptie

We helpen je graag verder en naast onze uitgebreide ervaring beschikken we ook over kennis van de nieuwste theorieën en modellen (Value Proposition Canvas, Customer Journey Mapping, AIDA, VOCATIO, Business Model Canvas, Lean model, Visgraatmodel, Balanced Scorecard, BCG-Matrix, AIDA model). Het BMC model Canvas leggen we je alvast uit in het onderstaande filmpje:

Kom je er niet helemaal uit met het schrijven van jouw strategisch marketingplan of communicatieplan en wil je graag persoonlijke hulp van één van onze scriptie experts?

Topscriptie heeft al veel studenten die een strategisch marketingplan schrijven voor hun scriptie succesvol geholpen en zij hebben hun diploma inmiddels behaald. Hieronder staan tevens een paar recensies van studenten bedrijfskunde, zie ook: positieve beoordelingen van studenten over onze begeleiding.

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

Operationaliseren en operationalisatieschema

×