Skip to content

Studie- en scriptietips > 1. De start van je scriptie

Opbouw van je scriptie: hoe krijg je structuur?

Scriptietips Alle onderwerpen

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het creëren van een goede scriptiestructuur? Je bent niet de enige! Volgens de begeleiders van Topscriptie is het ontbreken van een goede scriptie opzet, samenhang en structuur het meest voorkomende probleem waar studenten tegenaan lopen bij het schrijven van een scriptie. Het logisch ordenen van alle informatie en het correct indelen van de hoofdstukken blijkt een lastige klus. Hoe kun je structuur krijgen in je scriptie opzet? Waar begin je, voor welke opbouw kies je en hoe krijg je die heldere rode draad in je scriptie? Topscriptie zet de zaken voor je op een rij!

Help, mijn scriptie heeft weinig structuur!

Je hebt een onderzoek uitgevoerd. Je hebt veel informatie verzameld uit allerlei bronnen. Je kunt een aantal conclusies trekken. Goed! En nu moet er een scriptie geschreven worden; een scriptie met een duidelijke rode draad en structuur alstublieft! Waar begin je in hemelsnaam en hoe kun je je scriptieverhaal het best opbouwen? Het ordenen van alle informatie en het maken van een logische indeling van je scriptie is misschien wel het moeilijkste onderdeel van je scriptieproces.

 

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader

Wat is de opbouw van een scriptie?

Een goede scriptie is vaak opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen. Let op: meestal gelden er op een hogeschool, faculteit, instituut of opleiding een aantal regels betreffende de gewenste structuur van een scriptie. Informeer hiernaar! Een scriptie heeft in het algemeen vaak de volgende indeling:

Titelpagina/omslag

Hoofdstuk 1. Inleiding

Hoofdstuk 4. Resultaten

Hoofdstuk 6. Aanbevelingen

Literatuurlijst

Bijlagen zoals kernbegrippen, de gehele enquête/ interviewlijst etc.

Opbouw van je scriptie: hoe krijg je structuur?

Hoe zorg je voor een goede structuur en opbouw van je scriptieverhaal?

Veel studenten beginnen lukraak met schrijven en raken al doende de rode draad kwijt, waardoor de teksten niet logisch zijn opgebouwd. Welke fouten komen de begeleiders van Topscriptie regelmatig tegen in de structuur van een scriptie en hoe kun je deze fouten voorkomen?

Fout: de rode draad in het scriptieverhaal ontbreekt. Er wordt links en rechts teveel uitgeweid.

Oplossing: houd bij het schrijven van elk stuk tekst voortdurend de vraagstelling in je hoofd. Beantwoord bepaalde informatie niet (deels of geheel) de hoofdvraag of één van de deelvragen? Vraag jezelf af of je niet teveel uitweidt en kies er eventueel voor die informatie te schrappen. Elk stuk tekst moet toewerken naar een (deel van het) antwoord op één van de vragen!

Fout: een stuk tekst is niet logisch opgebouwd.

Oplossing: werk in je teksten altijd: – van vroeger naar nu – van theorie naar praktijk(voorbeeld) – van oorzaak naar gevolg of resultaat – van algemeen naar detail – van probleem naar oplossing – van norm naar uitzondering

Fout: indeling op grond van meerdere principes (door elkaar). De onderdelen binnen een hoofdstuk of paragraaf zijn daardoor niet van dezelfde orde.

Oplossing: kies per niveau voor een chronologische, geografische, methodische of thematische indeling. Deel de verschillende paragrafen in volgens hetzelfde principe. Gebruik op hetzelfde niveau niet meerdere indelingsprincipes.

Fout: hetzelfde onderwerp komt terug op meerdere niveaus.

Oplossing: benoem een onderwerp tot hoofdstuk, paragraaf of sub-paragraaf. Een onderwerp kan niet als paragraaf behandeld worden en een hoofdstuk later nog eens als sub-paragraaf worden behandeld.

Fout: een hoofdstuk heeft maar één paragraaf. Of: een paragraaf heeft maar één sub-paragraaf.

Oplossing: een onderwerp moet minstens in twee rubrieken onderverdeeld worden. Een onderverdeling waarbij maar één sub-paragraaf ontstaat is overbodig. Laat de onderverdeling weg, of voeg een volledig nieuwe rubriek toe.

Hoe krijg je structuur in je scriptie?

Hoe krijg je een logische indeling en structuur in je scriptie? Houd je vast aan het volgende stappenplan:

 1. Stel een duidelijke hoofdvraag. Doel van je scriptie: het antwoord formuleren.
 2. Splits de hoofdvraag op in deelvragen (dit geldt met name voor hbo scripties, bij wo scripties is er vaak een onderzoeksvraag gevolgd door hypotheses)
 3. Maak een voorlopige inhoudsopgave op basis van je deelvragen.
 4. Deel de hoofdstukken op in paragrafen. Kies per hoofdstuk voor een chronologische, geografische, methodische of thematische indeling.  
 5. Eventueel: deel de paragrafen op in sub-paragrafen.
 6. Plaats de gevonden informatie/resultaten bij de juiste (sub-)paragraaf.
 7. Schrijf de hoofdstukken op basis van de inhoudsopgave. Werk steeds toe naar een antwoord op de hoofdvraag of één van de deelvragen! 
 8. Schrijf (nu pas) de inleiding met daarin het doel en je scriptie opzet.
 9. Schrijf de conclusie: beantwoord de hoofd- en deelvragen. Vervolgens schrijf je de discussie en aanbevelingen.
 10. Schrijf de samenvatting en het voorwoord
 11. Nummer de hoofdstukken, paragrafen en eventuele sub-paragrafen.
 

Structuur in je scriptie of een goede scriptie opzet nodig? Topscriptie helpt!

Ben je de rode draad in je scriptie echt kwijt? Geen idee hoe je je verhaal het best kunt opbouwen? Wil je graag hulp bij een goede scriptie opzet? Topscriptie helpt je graag met een goede scriptiestructuur of scriptieonderwerp! Onze begeleiders kunnen putten uit een jarenlange ervaring met het begeleiden van het scriptieproces. Wij hebben voor elke studierichting specifieke experts in huis. Samen met jou kijkt jouw persoonlijke Topscriptie begeleider naar jouw scriptieproces en de indeling, structuur en een goede scriptie opzet. Je krijgt overzicht en kunt stapsgewijs je scriptie afronden. Ook op onze pagina scriptietips vind je meer tips over de structuur en opbouw van je scriptie.

Onze ervaren begeleiders staan voor je klaar! Bel of mail Topscriptie. Met de hulp van jouw persoonlijke Topscriptie begeleider ben je zeker van een logische structuur en een heldere rode draad in je scriptie. Dat lucht op!

 

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader

Alles over

1. De start van je scriptie

×