Skip to content

Studie- en scriptietips > 4. Afronding scriptie

Discussie schrijven: handige tips en hulp

Scriptietips Alle onderwerpen

Je bent aangekomen bij de laatste loodjes van je scriptie. Het einde is in zicht en je voelt je diploma al haast in je hand! Alleen nog even de discussie schrijven.

Als je zo dicht bij de eindstreep bent, is de verleiding groot om het laatste gedeelte zo snel mogelijk af te raffelen. De echte inhoud zit tenslotte in de scriptie zelf, dus dingen als de conclusie en discussie schrijven zijn niet zo moeilijk en kan je wel snel even doen. Toch?

Ook al is die verleiding begrijpelijk, het laatste gedeelte van je scriptie is nu juist het gedeelte waar je veel aandacht aan moet besteden. Dit is het sluitstuk van je scriptie: hier komt alles samen. De discussie is meestal het moeilijkste onderdeel van het verslag. Dat komt onder andere doordat de structuur minder vast ligt dan bij bijvoorbeeld de methode sectie. Daarnaast moet je je eigen bevindingen relateren aan die van andere onderzoekers. Dit vergt aanzienlijke kennis en begrip van de resultaten van andere onderzoeken en relevante theorieën. 

Als een lezer meteen doorbladert naar het laatste hoofdstuk (de discussie van je scriptie), moet de lezer een goed overzicht krijgen van wat je onderzocht hebt in je scriptie, wat het antwoord is op je onderzoeksvraag en welke methodes je hebt gebruikt. Het laatste hoofdstuk moet dan ook van goede kwaliteit zijn en duidelijk en bondig de belangrijkste resultaten van je onderzoek beschrijven.

Hieronder geven we je de beste tips over hoe je een goede discussie voor je scriptie kunt schrijven. Ook lees je meer over de plaats van de discussie in het afsluitende gedeelte van je scriptie.

Conclusie, discussie en aanbevelingen

Het laatste gedeelte van je scriptie bestaat normaal gesproken uit de volgende drie onderdelen:

Discussie

De conclusie moet je in ieder geval altijd opnemen in je scriptie. De discussie en aanbevelingen zijn voor veel scripties belangrijke en nuttige onderdelen, maar zeker niet voor elke scriptie. Of deze onderdelen een toegevoegde waarde voor jouw scriptie zijn, hangt bijvoorbeeld af van het type onderzoek dat je hebt uitgevoerd en de onderzoeksvraag die je hebt behandeld. Heb je bijvoorbeeld een theoretisch onderzoek gedaan van voornamelijk beschrijvende aard, dan zijn er geen echte aanbevelingen die je zou kunnen doen.

Als laatste schrijven studenten ook hun samenvatting, klik hier om tips en een voorbeeld van een samenvatting te lezen.

Raadpleeg ook de eventuele scriptievoorwaarden die jouw onderwijsinstelling voorschrijft. Aan de hand daarvan kun je zien welke scriptieonderdelen je verplicht in je scriptie moet opnemen.

Wil jij graag wat hulp bij het schrijven van je conclusie, discussie of een scriptiecheck?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader

Hoe moeten de conclusie, discussie en aanbevelingen eruit zien?

Om een goed inzicht te krijgen in de plaats van de discussie in het laatste gedeelte van je scriptie, moeten we de afzonderlijke onderdelen eerst nader toelichten.

De conclusie is een samenvatting van je scriptie. Je beschrijft de resultaten van je onderzoek en geeft antwoord op je onderzoeksvragen. Geef in je conclusie nog geen interpretaties of verklaringen: dat komt aan bod in het volgende onderdeel: de discussie.

Bij het schrijven van je discussie ga je verder in op de interpretaties en verklaringen voor de resultaten van je onderzoek. In de discussie beschrijf je kort de belangrijkste resultaten, hoe ze gerelateerd zijn aan eerdere bevindingen en wat de resultaten betekenen voor de onderzoeksvraag uit de inleiding (wat is je conclusie?). Hoe verhouden de resultaten zich tot de probleemstelling van je scriptie? Wat waren de verwachtingen die je had ten aanzien van het onderzoek en zijn die uitgekomen? Wat waren de beperkingen van je onderzoek (gelden de resultaten en de conclusie algemeen of voor slechts een kleine groep)? De discussie is ook de plaats om kritisch naar je onderzoek te kijken. Wat is bijvoorbeeld de kwaliteit van je onderzoek (validiteit en betrouwbaarheid)?

In de aanbevelingen ten slotte, doe je aanbevelingen hoe het probleem dat je hebt onderzocht opgelost of aangepakt kan worden. Hier kan je ook suggesties doen voor vervolgonderzoek om mogelijk verdere oplossingen te vinden.

Discussie schrijven: handige tips en hulp

Een goede discussie schrijven: handige tips en een checklist

Zorg er allereerst voor dat je je in de discussie beperkt tot de elementen die we hierboven beschreven hebben. Elk van de drie slotonderdelen heeft zijn eigen plek en het is niet de bedoeling dat je overlap gaat creëren met de conclusie en aanbevelingen.

Ondanks dat er minder vaste richtlijnen zijn over hoe je een discussie schrijft, zijn er wel een aantal dingen die in bijna elke discussie aan de orde komen. Als hulpmiddel kun je de volgende checklist gebruiken voor het schrijven van een goede discussie:

Een discussie begint vaak met een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten. Daarna volgt een uitgebreidere bespreking van de resultaten. Daarin beantwoord je een aantal van de volgende vragen (niet noodzakelijk in deze volgorde). Wat betekenen de resultaten voor de onderzoeksvraag?

De beperkingen van het onderzoek zijn besproken

Je bent ingegaan op de verwachtingen en of die uitgekomen zijn

De validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek zijn besproken

In de discussie heb je kritisch naar het uitgevoerde onderzoek gekeken en heb je eventuele nieuwe inzichten besproken

De resultaten zijn nader geïnterpreteerd en verklaard (oorzaken en gevolgen): Welke theorie wordt bevestigd? Zijn er alternatieve verklaringen voor de resultaten? Zijn deze alternatieve verklaringen/interpretaties plausibel of kunnen ze worden weerlegd? Stel dat de resultaten theorie A bevestigen, maar niet in overeenstemming zijn met theorie B, is het dan mogelijk om theorie B aan te passen of uit te breiden zodat het de resultaten wel kan verklaren? Zijn er andere gerelateerde resultaten die passen bij jouw bevindingen? Of zijn er onderzoeken met een vergelijkbare opzet die juist heel andere resultaten vonden? Zo ja, heb je een verklaring voor dit verschil? Wat is de nieuwe bijdrage van jouw onderzoek (waarin verschilt het van eerder onderzoek en waarom is dat belangrijk)? Vergeet in ieder geval niet je conclusie te geven!

Je hebt suggesties gedaan voor eventueel vervolgonderzoek: let erop dat je niet een hele lijst gaat geven van alle dingen die anderen nog zouden kunnen onderzoeken. Geef in plaats daarvan suggesties voor specifieke vervolgonderzoeken die een goede aanvulling zouden kunnen vormen op de conclusies en bevindingen van jouw eigen onderzoek.

Sluit de discussie op een positieve manier af, door bijvoorbeeld je belangrijkste conclusie te noemen. Vermijd dooddoeners of kritiekpunten waar je zelf wat aan had kunnen doen. Kraak je eigen onderzoek niet af!

Minder goed:
Om deze vraag te beantwoorden hadden we meer proefpersonen moeten testen.

Ook minder goed:
Hopelijk kan toekomstig onderzoek hier meer uitsluitsel over geven.

Beter:
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de subliminaal aangeboden woorden tot op semantisch niveau worden verwerkt

Bij het schrijven van de discussie ga je in op de beperkingen van je onderzoek. Deze beperkingen kunnen onder andere de resultaten van het onderzoek helpen verklaren. Kijk hierbij kritisch naar je eigen onderzoek, maar ga het zeker niet lopen afkraken! Grote tekortkomingen had je eerder al moeten constateren en repareren.

Het gaat er in de discussie om dat je kritische kanttekeningen plaatst en dat je laat zien dat je objectief kunt reflecteren op je eigen werk. Je kunt op internet ook eens zoeken naar voorbeelden of bekijk onze 3 voorbeelden van een discussie (master psychologie, master communicatie en een Engelstalige master).

Een aantal voorbeeldzinnen voor je discussie

Hieronder geven we je een aantal Nederlandstalige en Engelstalige voorbeeldzinnen die je in je discussie kunt gebruiken:

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat…. In dit onderzoek werd er nagegaan of…

Aangezien in dit onderzoek alleen….waren geïncludeerd, zijn de resultaten mogelijk (niet generaliseerbaar) naar….

Een andere aanbeveling zou zijn om in vervolgstudies…..(een andere populatie te onderzoeken). In het huidig onderzoek is er gebruik gemaakt van….en dit brengt limitaties met zich mee.

Het doel van dit onderzoek was om te begrijpen wat…. De resultaten laten zien dat…

Deze resultaten komen (niet) overeen met eerder onderzoek waarbij is aangetoond dat….

The goal of this study was to discover the relationship between….

Another way to interpret the fact that none of the expectations of this study can be confirmed, is…..

Recommended for further research would be to use…

Hulp bij het schrijven van je discussie

Weet je niet precies hoe je aan de slag moet met het schrijven van een sterke discussie? Bekijk dan eens standaardzinnen. Ze kunnen je helpen om een eerste aanzet te geven voor het schrijven van een uitstekende discussie.

En als je vastloopt bij het schrijven van je discussie, kun je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

Lees verder

Voorbeeld discussie

Alles over

4. Afronding scriptie

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader
Wat moet er in een discussie scriptie?

In de discussie interpreteer en verklaar je de resultaten van jouw scriptie. Je koppelt de resultaten aan eerdere bevindingen, je onderzoeksvraag en hypotheses. Tevens ga je in op de beperkingen van je onderzoek en doe je suggesties voor vervolgonderzoek.

Alle onderwerpen in

Scriptietips

×