Discussie schrijven: handige tips en hulp

Je bent aangekomen bij de laatste loodjes van je scriptie. Het einde is in zicht en je voelt je diploma al haast in je hand! Alleen nog even de discussie schrijven.

Als je zo dicht bij de eindstreep bent, is de verleiding groot om het laatste gedeelte zo snel mogelijk af te raffelen. De echte inhoud zit tenslotte in de scriptie zelf, dus dingen als de conclusie en discussie schrijven zijn niet zo moeilijk en kan je wel snel even doen. Toch?

Ook al is die verleiding begrijpelijk, het laatste gedeelte van je scriptie is nu juist het gedeelte waar je veel aandacht aan moet besteden. Dit is het sluitstuk van je scriptie: hier komt alles samen.

Als een lezer meteen doorbladert naar het laatste hoofdstuk van je scriptie, moet hij een goed overzicht krijgen van wat je onderzocht hebt in je scriptie, wat het antwoord is op je onderzoeksvraag en welke methodes je hebt gebruikt. Het laatste hoofdstuk moet dan ook van goede kwaliteit zijn en duidelijk en bondig de belangrijkste resultaten van je onderzoek beschrijven.

Hieronder geven we je de beste tips over hoe je een goede discussie voor je scriptie kunt schrijven. Ook lees je meer over de plaats van de discussie in het afsluitende gedeelte van je scriptie.

 

Conclusie, discussie en aanbevelingen

Het laatste gedeelte van je scriptie bestaat normaal gesproken uit de volgende drie onderdelen:

Conclusie

Discussie

Aanbevelingen

De conclusie moet je in ieder geval altijd opnemen in je scriptie. De discussie en aanbevelingen zijn voor veel scripties belangrijke en nuttige onderdelen, maar zeker niet voor elke scriptie. Of deze onderdelen een toegevoegde waarde voor jouw scriptie zijn, hangt bijvoorbeeld af van het type onderzoek dat je hebt uitgevoerd en de onderzoeksvraag die je hebt behandeld. Heb je bijvoorbeeld een theoretisch onderzoek gedaan van voornamelijk beschrijvende aard, dan zijn er geen echte aanbevelingen die je zou kunnen doen.

Als laatste schrijven studenten ook hun samenvatting, klik hier om tips en een voorbeeld van een samenvatting te lezen.

Raadpleeg ook de eventuele scriptievoorwaarden die jouw onderwijsinstelling voorschrijft. Aan de hand daarvan kun je zien welke scriptieonderdelen je verplicht in je scriptie moet opnemen.

 

Hoe moeten de conclusie, discussie en aanbevelingen eruit zien?

Om een goed inzicht te krijgen in de plaats van de discussie in het laatste gedeelte van je scriptie, moeten we de afzonderlijke onderdelen eerst nader toelichten.

De conclusie is een samenvatting van je scriptie. Je beschrijft de resultaten van je onderzoek en geeft antwoord op je onderzoeksvragen. Geef in je conclusie nog geen interpretaties of verklaringen: dat komt aan bod in het volgende onderdeel: de discussie.

Bij het schrijven van je discussie ga je verder in op de interpretaties en verklaringen voor de resultaten van je onderzoek. Hoe verhouden de resultaten zich tot de probleemstelling van je scriptie? Wat waren de verwachtingen die je had ten aanzien van het onderzoek en zijn die uitgekomen? Wat waren de beperkingen van je onderzoek (gelden de resultaten en de conclusie algemeen of voor slechts een kleine groep)? De discussie is ook de plaats om kritisch naar je onderzoek te kijken. Wat is bijvoorbeeld de kwaliteit van je onderzoek (validiteit en betrouwbaarheid)?

In de aanbevelingen ten slotte, doe je aanbevelingen hoe het probleem dat je hebt onderzocht opgelost of aangepakt kan worden. Hier kan je ook suggesties doen voor vervolgonderzoek om mogelijk verdere oplossingen te vinden.

discussie schrijven

 

Een goede discussie schrijven: handige tips en een checklist

Zorg er allereerst voor dat je je in de discussie beperkt tot de elementen die we hierboven beschreven hebben. Elk van de drie slotonderdelen heeft zijn eigen plek en het is niet de bedoeling dat je overlap gaat creëren met de conclusie en aanbevelingen.

Als hulpmiddel kun je de volgende checklist gebruiken voor het schrijven van een goede discussie:

De beperkingen van het onderzoek zijn besproken

De resultaten zijn nader geïnterpreteerd en verklaard (oorzaken en gevolgen)

Je bent ingegaan op de verwachtingen en of die uitgekomen zijn

De validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek zijn besproken

In de discussie heb je kritisch naar het uitgevoerde onderzoek gekeken en heb je eventuele nieuwe inzichten besproken

Je hebt suggesties gedaan voor eventueel vervolgonderzoek

Bij het schrijven van de discussie ga je in op de beperkingen van je onderzoek. Deze beperkingen kunnen onder andere de resultaten van het onderzoek helpen verklaren. Kijk hierbij kritisch naar je eigen onderzoek, maar ga het zeker niet lopen afkraken! Grote tekortkomingen had je eerder al moeten constateren en repareren. Het gaat er in de discussie om dat je kritische kanttekeningen plaatst en dat je laat zien dat je objectief kunt reflecteren op je eigen werk. Je kunt op internet ook eens zoeken naar voorbeelden of bekijken onze 3 voorbeelden van een discussie (master psychologie, master communicatie en een Engelstalige master).

Let er ten slotte op dat je bij de suggesties die je doet voor eventueel vervolgonderzoek niet een hele lijst gaat geven van alle dingen die anderen nog zouden kunnen onderzoeken. Geef in plaats daarvan suggesties voor specifieke vervolgonderzoeken die een goede aanvulling zouden kunnen vormen op de conclusies en bevindingen van jouw eigen onderzoek.

 

discussie voorbeeld

Een aantal voorbeeldzinnen voor je discussie

Hieronder geven we je een aantal Nederlandstalige en Engelstalige voorbeeldzinnen die je in je discussie kunt gebruiken:

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat…. In dit onderzoek werd er nagegaan of…

Aangezien in dit onderzoek alleen….waren geïncludeerd, zijn de resultaten mogelijk (niet generaliseerbaar) naar….

Een andere aanbeveling zou zijn om in vervolgstudies…..(een andere populatie te onderzoeken). In het huidig onderzoek is er gebruik gemaakt van….en dit brengt limitaties met zich mee.

 Het doel van dit onderzoek was om te begrijpen wat…. De resultaten laten zien dat…

Deze resultaten komen (niet) overeen met eerder onderzoek waarbij is aangetoond dat….

The goal of this study was to discover the relationship between….

Another way to interpret the fact that none of the expectations of this study can be confirmed, is…..

Recommended for further research would be to use

 

Hulp bij het schrijven van je discussie

Weet je niet precies hoe je aan de slag moet met het schrijven van je discussie? Bekijk dan eens deze standaardzinnen. Ze kunnen je helpen om een eerste aanzet te geven voor het schrijven van een uitstekende discussie.

En als je vastloopt bij het schrijven van je discussie, kun je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. 

Topscriptie heeft al ruim 4.820 studenten geholpen aan een Topscriptie!

Helpen wij jou ook aan een TopScriptie? Neem contact met ons op!

Professionele hulp bij je scriptie

Een intakegesprek is altijd geheel vrijblijvend, we geven je graag meer persoonlijke informatie en een advies op maat, zodat je vooraf een goed beeld hebt bij wat we voor jou kunnen betekenen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden die Topscriptie kan bieden?
Professionele, betaalbare hulp bij je scriptie?
Meer

Helpen wij jou, net als 4.820 anderen ook aan een Topscriptie?

sluit
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.