Skip to content

Studie- en scriptietips > 1. De start van je scriptie

Voorwoord scriptie

Scriptietips Alle onderwerpen

Aan het begin van je scriptie is er ruimte voor het voorwoord dat een persoonlijk stukje is waarin je alle personen bedankt die jou hebben geholpen tijdens het schrijven van je scriptie. Een voorwoord plaats je normaliter direct na het titelblad. In het voorwoord vertel je kort waar je scriptie over gaat en waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. Dat kan zijn omdat je bijvoorbeeld sinds je jeugd al affiniteit hebt met ballet, of omdat jouw opdrachtgever wil weten welke aspecten de doelgroep belangrijk vindt als het gaat om verzorgingsproducten. Vervolgens vertel je hoe je het werken aan je scriptie hebt ervaren. Wat ging goed en wat had beter gekund? 

Een voorwoord past op een A4’tje en bestaat uit maximaal een handvol alinea’s. Net als je hele scriptie moet ook je voorwoord zakelijk geschreven worden. Wél biedt het voorwoord ruimte voor persoonlijke ervaringen. In je voorwoord (alleen hier!) mag je dan ook de ik- en wij-vorm gebruiken. Soms dien je aan het einde van je scriptie nog een nawoord te schrijven. 

De volgende punten zijn belangrijk bij het schrijven van je voorwoord:

Je begint meestal met een korte introductie over jezelf en het onderwerp;

Je bedankt alle personen die iets voor jouw scriptie hebben betekend. Deze bedank je op volgorde van de bijdrage die ze hebben geleverd, dus denk hierbij aan begeleiders (vanuit school en het bedrijf), respondenten, vrienden en familie. Schrijf de voor- en achternamen voluit;

Schrijf je voorwoord zo positief mogelijk (Veel leesplezier toegewenst) en met je naam, plaats en datum (dit is meestal de datum waarop je je scriptie hebt afgerond en inlevert);

Je houdt het voorwoord kort, persoonlijk maar toch professioneel geschreven.

Voorwoord scriptie

Voorbeeld van een voorwoord

1. Hieronder geven we je een voorbeeld van een voorwoord uit een master thesis klinische psychologie:

Voor u ligt mijn masterthese ter afronding van mijn vierjarige studie klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het afstuderen is een leerzaam proces geweest waarbij ik kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn studie heb kunnen toepassen in mijn scriptie. Tevens heb ik nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Het schrijven van mijn scriptie en daarmee de afronding van mijn studie was niet mogelijk geweest zonder de steun van vrienden, familie en docenten. Allereerst wil ik dan ook mijn begeleidster Samantha Bouwmeester bedanken voor haar begeleiding en feedback die zij mij altijd met veel enthousiasme en deskundigheid gaf. Haar motivatie werkte voor mij aanstekelijk en tevens haar prettige manier van begeleiden heeft mij goed geholpen bij het gehele proces van het schrijven van mijn scriptie. Daarnaast wil ik ook graag de medewerkers van het EBL (Erasmus Behavioral Lab) bedanken voor hun steun tijdens het programmeren van mijn experiment. Ook wil ik mijn dank uitbrengen naar het bedrijf waar ik mijn afstudeerscriptie mocht schrijven. In het bijzonder wil ik mijn stagebegeleidster, Erwin de Jong bedanken voor zijn enthousiasme, professionaliteit, kritische kijk en motiverende feedback op de juiste momenten. Tenslotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun tijdens alle fases van mijn studie.

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze scriptie!

Remko de Winter

Rotterdam, 18 juni 2024

2. Een tweede voorbeeld is een Preface (voorwoord) uit een Engelstalige MSc. in Business Administration:

Since childhood I have been intrigued by accounting and economics. Inspired by my grandfather who has been accountant of the municipality of Rotterdam and my father who has been a lecturer in business economics. After high school I started with a Bachelor in business administration at the university of economic studies (HES) in Rotterdam. I obtained my bachelor’s degree in 2012, after which I started working in the financial sector. Here I obtained several certifications that allow me to give clients complete financial advice. However, during this period I realized that if I wanted to grow professionally I needed my Master’s Degree. This is the reason I started to study at TIAS. I specialized myself in investments and joined the TIAS investment fund. During my specialization I got intrigued by companies operating in the high-tech sector where knowledge and software appear to be important. I discovered extremely high market to book ratios of companies in this sector and wanted to investigate this phenomenon. Therefore, I decided to choose this topic for my dissertation.

This study deviates slightly from the research proposal. Initially, we wanted to use six different measurement methods to determine the value of a company’s IC. However, when we downloaded the data on salaries and wages of employees, less than 10 per cent of the data of our sample appeared to be available. As a result, it was not possible to apply the measurement method of value added intellectual capital (VAIC) in this study. Furthermore, we have changed some lookup codes because, after deeper investigation, we discovered more applicable data in the database than our initial search revealed.

I am very grateful for the support I received of many people during this research. However, there are a few people I want to mention specifically. In particular, Barry Harrison who has been my supervisor during this investigation. I want to thank Barry for his support, enthusiasm, motivation and critical feedback. It was a great pleasure to work together. I also want to thank my boyfriend Marcel for his ongoing support and his critical questions during this period. Furthermore, I want to thank my father for proof-reading my thesis. 

D. Groeneveld

Amsterdam, 21 december 2023

Wil jij graag hulp bij het schrijven van je voorwoord of een ander onderdeel van je scriptie?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader
×