Skip to content

Studie- en scriptietips > 1. De start van je scriptie

Inleiding scriptie schrijven

Scriptietips Alle onderwerpen

In de inleiding van je scriptie of afstudeeronderzoek (beroepsproduct/ portfolio etc.) introduceer je jouw onderwerp. Je beschrijft ook de aanleiding, doelstelling, probleemstelling en deelvragen (/hypotheses) van jouw onderzoek. Heb je nog geen onderwerp? Je kunt vaak inspiratie vinden door een onderwerp te kiezen waar je al eerder over hebt geschreven tijdens je studie, door met je docent te sparren of lees eens het nieuws (maatschappelijke trends) en recente (academische) artikelen door.

Een goede aanleiding maakt helder wat je wil gaan onderzoeken en welke relevante aspecten hierbij een rol spelen. Het is ook belangrijk om de lezer te overtuigen van de relevantie van jouw onderzoek.

Waarschijnlijk heb je al een plan van aanpak/ onderzoeksvoorstel moeten schrijven? Dit kun je prima gebruiken voor je inleiding, let er wel op dat je het herschrijft. Let er bijvoorbeeld op dat je de meeste informatie over je onderzoek in de onvoltooid tegenwoordige tijd schrijft (in een plan van aanpak schrijf je meestal in de toekomstige tijd), schrijf dus bijvoorbeeld in je scriptie: dit onderzoek richt zich op de vraag of het pestprogramma X zorgt voor minder pestgedrag op basisschool Y.

 
Topscriptie B.V.
4.8
Gebaseerd op 91 beoordelingen
powered by Google
Jovanka MartisJovanka Martis
16:33 28 Nov 22
Maarten was extremely helpful in the short period of time I had to hand in my thesis. The communication was great and I would recommend the services of Topscriptie to anyone who needs the extra help to ensure their chances of graduating!
Robbert BelleRobbert Belle
20:22 01 Sep 22
Very good assistance in case you the extra mile. Professional support, academic level, value for money. Don't hesitate
flower.v.9 vbflower.v.9 vb
19:59 10 Feb 22
I am super satisfied with the service. Judy is an amazing tutor 🙂
Tom GehlenTom Gehlen
08:31 11 Jan 22
They were really fast and professional in their way of working and explaining. I struggled with my analysis but my questions were picked up fast and explanations were clear! I can only recommend, especially if you are on a tight deadline
Seb astianSeb astian
12:14 25 May 20
I improved my writing skills tremendously throughout the coaching and also received an amazing grade at the end! I strongly recommend Topscriptie!
js_loader

De inleiding van je scriptie (of afstudeeronderzoek) bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

De aanleiding van je onderzoek (start met een vooronderzoek)

Doelstelling

Probleemstelling/ centrale onderzoeksvraag

Deelvragen (hbo)/ hypotheses en een conceptueel model model (niet voor elke hbo opleiding verplicht)

Inleiding scriptie schrijven

Aanleiding van je onderzoek

Je start je inleiding met het beschrijven van de aanleiding van je onderzoek. Bij hbo is dat vaak een ‘probleem’ binnen een bedrijf en bij wo een ‘research gap‘ in de wetenschappelijke literatuur.

Tip: het is logisch dat je graag snel iets op papier wil zetten, maar in deze beginfase is het heel belangrijk dat je eerst veel informatie leest en achterhaalt middels een vooronderzoek en pas daarna start met schrijven.

Voor hbo studenten betekent dit dat je een vooronderzoek start door gesprekken aan te gaan met het bedrijf. In deze fase ga je op zoek naar wat het probleem is maar vooral de achterliggende redenen en achtergrondinformatie (interne én externe aanleiding, gebruik hierbij de 6W vragen als hulpmiddel, deze staan uitgelegd op onze pagina over het schrijven van een plan van aanpak). Probeer ook alvast wat literatuur te lezen, hoe meer informatie je hebt, hoe beter je jouw inleiding van je scriptie kunt schrijven.

Voor wo studenten betekent dit dat je pas je aanleiding kunt schrijven zodra je veel (wetenschappelijke) literatuur hebt gelezen over jouw onderwerp. Lees ook goed de discussie door, hier worden vaak al suggesties gedaan voor vervolgonderzoek waar je op in kunt haken met jouw scriptie. Door veel te lezen begrijp je het onderwerp steeds beter en kun je ook jouw onderwerp goed afbakenen!

Doelstelling van je onderzoek

Probeer de doelstelling van je onderzoek op te stellen op basis van je probleemanalyse. Let erop dat je een scriptie schrijft en dus een rapport voor school moet opleveren. Het is heel verleidelijk om de doelstelling op te stellen zoals je opdrachtgever/ het bedrijf deze wil zien (het oplossen van een probleem), maar realiseer je dat dit vaak niet is wat school wil zien. Het is niet jouw taak om bepaalde bedrijfsproblemen (zoals te weinig omzet vanuit een bepaalde advertentiegroep op te lossen. In een scriptie maak je het probleem/ de oorzaken van het probleem inzichtelijk en uit jouw onderzoek komen bepaalde resultaten (waarmee je het bedrijf kunt adviseren). Jij levert dus straks een scriptie op waarmee anderen (bijv. het bedrijf) aan de slag kunnen.

Tips:

Maak je doelstelling concreet en meetbaar (SMART)

Voorbeeldzin is: De doelstelling van dit onderzoek is om te achterhalen/ onderzoeken…

Probleemstelling/ centrale onderzoeksvraag

Veel studenten vinden dit een moeilijk onderdeel. Als het voorgaande stuk duidelijk op papier staat, is het eigenlijk heel simpel en moet je vooral zorgen om je onderzoeksvraag te laten aansluiten bij de voorgaande paragrafen. Vraag jezelf af wat je van het onderwerp zou willen weten en waarom juist dat?

Je kunt de volgende checklist gebruiken om te controleren of je aan de (basis)voorwaarden voldoet voor een goede centrale vraag:

Focus/ afgebakend: op één deelonderwerp (zorg voor een goede afbakening, probeer niet het hele onderwerp te onderzoeken maar juist echt één deelonderwerp)

Belangrijk: vraag jezelf af wie er iets aan jouw onderzoek heeft?

Onderzoekbaar: is het onderzoekbaar, is er (waarschijnlijk) voldoende informatie om hier onderzoek naar te doen?

Formuleer je onderzoeksvraag en hypotheses helder, afgebakend, eenduidig, zonder mening (neutraal) en met feiten. Maar geef nog geen antwoord!

Voorbeeld afbakening (nummer 3 is juist):

1. In hoeverre voldoet het Nederlandse belastingstelsel aan de gestelde eisen?

2. In hoeverre voldoet omzetbelasting aan de gestelde eisen?

3. In hoeverre voldoet omzetbelasting aan de rechtvaardigheidseis?

Voorbeeld inleiding scriptie

Het is soms prettig om een voorbeeld in te zien van een inleiding, zodat je wat inspiratie op kunt doen. In de hbo scriptiebank kun je een scriptie uit jouw vakgebied openen en de inleiding lezen. Voor een wo scriptie voorbeeld kun je via jouw eigen universiteit via de databank scripties openen. Of kijk bijvoorbeeld eens op de databank van de Erasmus Universiteit of het scriptiearchief van de UU.

Veel succes met het schrijven van de inleiding van je scriptie!

We hebben je in dit artikel algemene tips voor zowel hbo- als ook wo-studenten gegeven, maar hou altijd rekening met de specifieke eisen van jouw studie.

Wil jij graag goede hulp van een professionele scriptiebegeleider die met je meedenkt over het schrijven van jouw inleiding van je scriptie?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader
×