Privacyverklaring Topscriptie B.V.

Topscriptie B.V. respecteert de privacy van al haar (potentiële) klanten. Je scriptie bevat belangrijke informatie die vaak nog niet is gepubliceerd aan derden, maar vaak ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie en concurrentiegevoelige informatie. Daarnaast verzamelen wij (persoons)gegevens indien je gebruik maakt van onze diensten. Alle informatie en (persoons)gegevens die je ons verstrekt omtrent de scriptiebegeleiding blijft volledig vertrouwelijk en wij verstrekken geen gegevens aan derden of aan onderwijsinstellingen. Via deze privacyverklaring willen we je laten weten dat wij zorgvuldig met je scriptie en jouw (persoons)gegevens omgaan en deze te allen tijde geheim zullen houden.

In deze privacyverklaring informeren we je over de wijze waarop Topscriptie B.V. met je (persoons)gegevens en andere vertrouwelijke informatie omgaat. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door Topscriptie B.V. voor de diensten die we bieden. Met persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) bedoelen wij Persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG. Topscriptie B.V. kwalificeert hierbij als “Verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Hieronder kun je meer lezen over de volgende onderwerpen:

 1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerking en met wie delen we ze eventueel?
 2. Bij gebruik van de website;
 3. Wanneer je een account maakt in de online community via onze website (“Online Community”);
 4. Wanneer je contact met ons opneemt;
 5. Wanneer je een overeenkomst met ons aangaat buiten de Online Community om.
 6. Hoe worden je gegevens beschermd?
 7. Hoe lang worden je gegevens bewaard?
 8. Inzage, correctie en wijziging van je gegevens en andere rechten die jou toekomen
 9. Contactgegevens en wijzigingen aan deze privacyverklaring

1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt en met wie delen we ze eventueel?

In het kader van onze dienstverlening legt Topscriptie B.V. verschillende (Persoons)gegevens vast. Het hangt af van de manier waarop je gebruik maakt van onze dienstverlening, om welke gegevens het gaat. Hierna beschrijven we per soort gebruik welke gegevens we verwerken, waarom, met welke wettelijke grondslag en met welke andere partijen we de gegevens mogelijk delen. We delen de gegevens nooit zonder jouw toestemming met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we je gegevens nooit aan derde partijen verkopen.

a. Je bezoekt onze website alleen

Wij maken gebruik van analytische cookies (Google Analytics)

Daarnaast maken we gebruik van Facebook Pixel.

Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.

Wij gebruiken een Facebook Pixel om de effectiviteit van advertenties te meten en om vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op onze websitebezoekers.

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacybeleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

b. Je maakt een account aan in de Online Community

Wanneer je besluit om onze diensten af te nemen, dien je je te registreren in onze Online Community via de link https://community.Topscriptie.nl. Je maakt een account aan, dat beveiligd is met een wachtwoord en dat gekoppeld is aan je e-mailadres. Je voert je gegevens zelf in en kunt deze, door in te loggen in je account, ook te allen tijde zelf wijzigen.

We verwerken de volgende gegevens:

–        Voor- en achternaam*;

–        E-mailadres*;

–        Geslacht*;

–        Adres*;

–        Postcode*;

–        Stad*;

–        Land*;

–        Telefoonnummer*;

–        Skype

–        Leeftijd*;

–        Opleidingsniveau*;

–        Schoolnaam;

–        Naam opleiding*;

–        Titel scriptie;

–        Einddatum scriptie;

–        Eventuele geüploade documenten, zoals (een opzet van) je scriptie.

De hierboven genoemde gegevens met een (*) zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door jou gevraagde diensten; de gegevens zonder (*) kun je zelf als optionele gegevens invullen, maar zijn niet noodzakelijk.

We verwerken geen betaalgegevens. Betalingen vinden plaats in de Online Community en worden verwerkt via een derde partij: Mollie Payments (https://www.mollie.com/nl/). In onze beveiligde betaalomgeving kun je op verschillende manieren (iDEAL, PayPal, Bancontact en SOFORT banking) veilig betalen. Je voert de gegevens van je bankrekening alleen in op deze beveiligde pagina’s en je voltooit hier vervolgens je bestelling.

Met welk doel:

Topscriptie maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens die je in je account opslaat om je aankoop van begeleidingsuren te verwerken – oftewel, om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • We gebruiken de gegevens en eventueel documenten die je in je account opslaat om je in contact te brengen met de aan jou toegewezen scriptiebegeleider en om deze scriptiebegeleider te voorzien van de noodzakelijke informatie om jou te kunnen begeleiden bij je scriptie – oftewel, om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • Het analyseren van gegevens voor onderzoeksdoeleinden zoals (wetenschappelijk) en statistisch onderzoek. Dit gebeurt altijd geheel anoniem;
 • We gebruiken informatie over je onlinegedrag om onze online diensten en jouw surfervaring te verbeteren.

Gedeeld met wie:

We delen deze informatie met:

 • Onze partner die fungeert als beheerder van de Online Community, om ervoor te zorgen dat de Online Community technisch gezien naar behoren werkt;
 • De scriptiebegeleider die aan jou is gekoppeld en die jou zal begeleiden bij je scriptie.

 

Wettelijke grondslag:

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening – oftewel om de overeenkomst die we met jou hebben uit te voeren.

 

c. Wanneer je contact met ons opneemt

Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door het stellen van een vraag over onze dienstverlening via info@topscriptie.nl, telefoon, social media of post, gebruiken wij je Persoonsgegevens om te reageren op je vraag. Wij registreren je vraag vervolgens in onze administratie.

Welke gegevens:

We verwerken de volgende gegevens:

 • Je voor- en achternaam;
 • Afhankelijk van de wijze waarop je ons benadert: je telefoonnummer, e-mailadres en/of woonadres;
 • Eventuele door jou meegestuurde documenten, zoals (een opzet van) je scriptie*;
 • Gegevens omtrent jouw opleiding en scriptie, zoals je onderwijsinstelling, je hulpvraag, jouw scriptieonderwerp, eventuele deadline(s)*;
 • Jouw voorkeuren op het gebied van onze dienstverlening en eventuele bijzonderheden die je ons daaromtrent doorgeeft*.

De hierboven genoemde gegevens met een sterretje (*) zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door jou gevraagde diensten; de gegevens zonder sterretje (*) kun je zelf als optionele gegevens meesturen, maar zijn niet noodzakelijk.

Met welk doel:

Topscriptie B.V. maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren;
 • We gebruiken de gegevens en eventuele informatie in de documenten die je ons toestuurt om je vragen te beantwoorden en je te adviseren bij je vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van het type scriptiebegeleiding, de hoeveelheid begeleidingsuren of welke scriptiebegeleider bij jou past;
 • We gebruiken de gegevens om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze diensten.

Gedeeld met wie:

We delen deze informatie met:

 • Onze scriptiebegeleider(s), bijvoorbeeld om jouw vraag of klacht bij hen te controleren of hun beschikbaarheid te controleren.

Wettelijke grondslag:

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom je contact met ons opneemt, je te adviseren of je te helpen bij vragen en/of klachten.

d. Wanneer je een overeenkomst met ons aangaat buiten de Online Community om

Wanneer je buiten de Online Community om een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld omdat je andere diensten dan hiervoor genoemd van Topscriptie wil afnemen, gebruiken wij je Persoonsgegevens om de overeenkomst met jou uit te voeren en je bijvoorbeeld een factuur te sturen voor onze uitgevoerde diensten.

Welke gegevens:

We verwerken de volgende gegevens:

 • Je voor- en achternaam;
 • Je telefoonnummer, e-mailadres en woonadres;
 • Je factuurgegevens;
 • Eventuele door jou meegestuurde documenten;
 • Jouw voorkeuren op het gebied van onze dienstverlening en eventuele bijzonderheden die je ons daaromtrent doorgeeft.

Met welk doel:

Topscriptie maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren;
 • We gebruiken de gegevens die je ons verstrekt om de overeenkomst met jou uit te voeren en je daarvoor een factuur te sturen;
 • We gebruiken de gegevens om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze diensten.

Gedeeld met wie:

We delen deze informatie met:

 • Onze scriptiebegeleiders of andere partners die wij eventueel inschakelen voor de door jou gevraagde dienstverlening.

Wettelijke grondslag:

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening – oftewel om de overeenkomst die we met jou hebben uit te voeren.

Aanvullende overdracht van Persoonsgegevens

In aanvulling op de hiervoor beschreven situaties waarin wij Persoonsgegevens delen, worden Persoonsgegevens die Topscriptie verzamelt via gebruik van de website mogelijk gedeeld in geval van:

 • Een zakelijke overdracht: in geval van verkoop, fusie, reorganisatie of ontbinding van Topscriptie of een vergelijkbare situatie gerelateerd aan Topscriptie, kunnen Persoonsgegevens onderdeel zijn van de over te dragen activa;
 • Wettelijke verplichtingen: indien dit wettelijk wordt vereist of indien oprecht overtuigd dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting (ii) om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) in dringende situaties te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, worden Persoonsgegevens geopenbaard of gedeeld.

2. Hoe worden je gegevens beschermd?

Topscriptie begrijpt dat het veilig bewaren van je Persoonsgegevens belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare en up-to-date elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens.

Je krijgt alleen toegang tot je account in de Online Community als je je e-mailadres en je wachtwoord correct invult. Alle wachtwoorden zijn door middel van encryptie versleuteld en dus beschermd en nooit voor ons inzichtelijk.

Daarnaast is onze website en de Online Community beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens en documenten die je via onze website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens en documenten tussen onze websites en onze verwerkingspartners, zoals scriptiebegeleiders, vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen.

3. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Topscriptie bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

4. Inzage en correctie van je gegevens en andere rechten die jou toekomen

A. Inzage, correctie en verwijdering van je gegevens

De gegevens en documenten die je zelf hebt ingevuld c.q. geüpload bij de registratie in de Online Community zijn te allen tijde door jou in te zien, tevens kun je deze gegevens en documenten altijd zelf aanpassen en/of verwijderen.

Indien je dit wenst, kan Topscriptie je een overzicht verstrekken van de Persoonsgegevens en documenten die bij ons bekend zijn. Indien de informatie onjuist blijkt te zijn, of het bewaren ervan in strijd blijkt met de geldende wet- en regelgeving, zullen we deze informatie corrigeren of op jouw verzoek verwijderen.

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar info@Topscriptie.nl. Topscriptie zal je gegevens dan na bevestiging binnen 4 weken verwijderen of aanpassen.

1. Bezwaar maken

Indien je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van jouw gegevens, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via het versturen van een e-mail naar info@Topscriptie.nl. We zullen na ontvangst van je e-mail zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, reageren op jouw bezwaar.

2. Dataportabiliteit

Je hebt recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt om de Persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, in een bruikbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien je je gegevens in een dergelijke vorm wilt ontvangen, kun je een e-mail versturen aan info@Topscriptie.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om te bespreken in welk formaat je de gegevens wilt ontvangen. We zullen na dit contact binnen 4 weken, en uiterlijk binnen 3 maanden indien het verzoek complex is, reageren op jouw verzoek en de gegevens verstrekken.

3. Het intrekken van eerder gegeven toestemming

Indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je Persoonsgegevens, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken door middel van het versturen van een e-mail naar info@Topscriptie.nl. We zullen je verzoek met betrekking tot intrekking van toestemming zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beantwoorden en bevestigen.

4. Het indienen van een klacht bij een Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien je bedenkingen hebt over of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw Persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens hebben verwerkt, kun je dit melden bij een gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is om deze klachten aan te horen.

5. Contactgegevens en wijzigingen aan dit beleid

Indien je contact met ons wil opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

Mirjam de Winter – Topscriptie B.V.

E-mailadres: info@topscriptie.nl

Telefoonnummer: 010 333 0412

Postadres: Mercuriusweg 2H, 3113 AR Schiedam

Deze privacyverklaring kan door Topscriptie B.V. van tijd tot tijd veranderd worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit nodig acht. Indien Topscriptie.nl inhoudelijke veranderingen doorvoert of daartoe wettelijk gehouden is, zullen we je voorafgaand aan deze verandering hierover berichten via het e-mailadres in je account in de Online Community of via een bericht op onze website. Neem deze privacyverklaring regelmatig door, vooral voordat je ons enige Persoonsgegevens verstrekt. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien je onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 25 juli 2021.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via: info@topscriptie.nl

Professionele hulp bij je studie en scriptie

Een intakegesprek is altijd geheel vrijblijvend, we geven je graag meer persoonlijke informatie en een advies op maat, zodat je vooraf een goed beeld hebt bij wat we voor jou kunnen betekenen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.