Skip to content

Workshop gastcollege onderwijsinstellingen

Topscriptie workshops

Topscriptie geeft regelmatig gastcolleges en workshops op verschillende onderwijsinstellingen (waaronder op de Hanzehogeschool), zowel op hogescholen als ook op de universiteit. We nemen altijd voorbeelden mee uit verslagen van de studenten zelf. De belangrijkste workshops:

Flexibele schil: inhuur Topscriptie specialisten als begeleider/ beoordelaar

Tevens bestaat er de mogelijkheid om onze ervaren specialisten op freelance basis in te huren om afstudeerverslagen te begeleiden en te beoordelen (of op te treden als tweede beoordelaar) op uw onderwijsinstelling. Dit is vooral interessant voor onderwijsinstellingen die tijdelijk te weinig personeel hebben of dit (deels) willen uitbesteden. Neem hiervoor contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

Het is belangrijk om als school elke student goed voorbereid het scriptietraject in te laten gaan. Wij kunnen speciaal voor uw school een module ‘scriptievaardigheden’ ontwikkelen, waarbij de focus ligt op het goed voorbereid beginnen aan het schrijven van de scriptie. Deze interactieve en praktijkgerichte module wordt geheel op maat gemaakt en bestaat uit een aantal bijeenkomsten met één van onze ervaren scriptiebegeleiders. Uiteraard sluit deze module volledig aan met het huidige onderwijsprogramma, het niveau en de scriptiecriteria die er op uw school worden gehanteerd.

Hieronder staan twee voorbeelden van workshops welke wij verzorgen op verschillende Hogescholen en Universiteiten:

Workshop “Goed voorbereid een scriptie/ afstudeerverslag schrijven”

Wat houdt deze workshop in?

In deze module wordt het hele afstuderen in zes fases doorlopen. Bij elke fase staan we stil en bespreken we wat hierbij belangrijk is en hoe de student dit toe kan passen op zijn of haar eigen scriptie. De belangrijkste fase hierbij is de schrijffase, waarbij we verschillende voorbeelden langs zullen gaan en de student leren op welke manier er in een scriptie moet worden gerapporteerd. Deze fase kan worden uitgebreid met meer oefeningen en een taaltoets.

Na de bespreking van het scriptieproces en het schrijven, zal er uitgebreid stil worden gestaan bij het opstellen van een goed literatuuronderzoek. Hierbij is de eerste stap het zoeken en verzamelen van de literatuur, vervolgens het selecteren van de relevante literatuur en de belangrijkste stap: het verwerken van de literatuur. Vervolgens is er een module waarin het opzetten, verwerken en analyseren van een goed onderzoek aan bod komt. Deze module wordt geheel gebaseerd op de eisen en criteria van de specifieke opleiding. Aan het einde van de module is er tijd ingepland om de belangrijkste valkuilen te doorlopen en de studenten te voorzien van tips & trucks bij het schrijven van een succesvolle scriptie. 

Waarom is deze workshop nuttig voor onderwijsinstellingen?

Deze workshop wordt altijd op maat gemaakt, aangezien de eisen en criteria van elke opleiding weer anders zijn. Hier springen wij op in door de workshop hier volledig op af te stemmen. Het schrijven van een scriptie is voor veel hbo en wo studenten een struikelblok. Veel studenten doen te lang over het schrijven van hun scriptie, waardoor zij worden geconfronteerd met vervelende gevolgen. Een goede voorbereiding over wat er verwacht kan worden bij het schrijven van een scriptie, zorgt voor een beter inzicht in het gehele scriptieproces.

Studenten krijgen door deze workshop een beter inzicht en voorbereiding, waardoor zij tijdens de scriptieperiode op een slimme en efficiënte manier aan hun scriptie kunnen werken. Daarnaast leren de studenten van de veelgemaakte fouten welke wij in ons werk als scriptiebegeleider tegenkomen. Zij hebben de gelegenheid om al hun scriptievragen en ideeën voor te leggen en op deze manier ook van elkaar te leren.

Uit onderzoek onder afgestudeerde studenten welke deze workshop reeds hebben gevolgd, blijkt dat zij deze workshop hebben ervaren als zeer praktisch en nuttig. Zij geven aan gebruik te hebben gemaakt van de kennis die zij tijdens deze workshop hebben opgedaan.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden van deze workshop.

Workshop “Hoe vind ik de ideale afstudeerplek”

Wat houdt deze workshop in?

Veel studenten hebben moeite om tijdens hun studie na te denken over wat voor afstudeerplek zij straks willen hebben. In deze module gaan we door middel van oefeningen en informatie achterhalen wat de student nu echt wil in zijn leven en hoe hieraan vorm kan worden gegeven. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een bewustzijn te creëren over welke mogelijkheden er al zijn om tijdens de studie jezelf hierin te verdiepen en te ontwikkelen. Daarnaast zijn er verschillende loopbaangerichte opdrachten, waarbij de creativiteit wordt gestimuleerd.

Er wordt inzicht verkregen in de eigen biografie, het eigen leven, de eigen kwaliteiten van een student, de eigen persoonlijkheid maar ook bijvoorbeeld in welke werkomgeving iemand past. Van daaruit kunnen verschillende interessante inzichten voor de student ontstaan, welke belangrijk zijn voor het nemen van beslissingen tijdens en na de studie. Deze module geeft niet alleen inzicht, maar zorgt er ook voor dat de student meer achter zijn studiekeuze staat, waardoor de motivatie voor het afronden van deze studie verhoogd.

Waarom is deze workshop nuttig voor onderwijsinstellingen?

Deze module geeft niet alleen inzicht, maar zorgt er ook voor dat de student meer achter zijn studiekeuze staat, waardoor de motivatie voor het afronden van deze studie verhoogd. Door de praktijkgerichte insteek van deze workshop, krijgen studenten niet alleen meer inzicht maar zullen zij ook heel concreet verbeteringen laten zien op verschillende gebieden. Zo leren zij verschillende vaardigheden welke belangrijk zijn om een interessante afstudeerplek te krijgen, maar deze vaardigheden zijn tevens toepasbaar op toekomstige zaken zoals een sollicitatiegesprek en het schrijven van een goede motivatiebrief.

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader
×