Bedrijfsgegevens en algemene voorwaarden

 

Bedrijfsgegevens

Topscriptie.nl
Mercuriusweg 2H
3113 AR Schiedam
Kvk-nummer: 53325834

Ons bankrekeningnummer en BTW-nummer kunt bij ons opvragen door contact met ons op te nemen.

 

Algemene voorwaarden

Op alle leveringen en diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. U kunt onze algemene voorwaarden hier bekijken.

 

Missie

 

scriptietips Vernieuwende kijk op je scriptie, resultaatgericht en effectief.
 
scriptietips Combinatie van concrete adviezen en begeleiding (positief motiveren), inzicht en ontwikkeling.
 
scriptietips Professionele scriptiehulp door samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven.

 

Beleid

Het maken van goede afspraken vergemakkelijkt de communicatie, brengt kwaliteit en zorgt voor transparantie en duidelijkheid bij alle betrokken partijen. Topscriptie.nl vindt dat deze afspraken wel flexibel genoeg moeten zijn om verantwoord de scriptiebegeleiding te kunnen aanbieden.

Voor Topscriptie.nl staat het aanbieden van kwaliteit voorop, dit begint bij de selectie van gemotiveerde en academische scriptiebegeleiders die de juiste begeleiden kunnen bieden. Onze kwaliteitseisen zorgen voor een verdere professionalisering van de scriptiebegeleiders, waardoor Topscriptie.nl zich steeds meer heeft ontwikkeld als volwaardig gesprekspartner met onderwijspartners, bedrijven en de markt. Zo zorgen wij ten alle tijden voor het positief motiveren van studenten en vinden het belangrijk dat alle begeleiders dit continu toe blijven passen. Er moet altijd een positief werkklimaat worden geschept door de begeleider. Ook hebben wij begeleiders met specialismen zoals ervaring met bepaalde leerproblemen (faalangst, ADHD, dyslexie).

 

LVSi

Wij vinden de kwaliteit van begeleiding belangrijk en zijn dan ook aangesloten bij de LVSi, de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten. De LVSI is de enige branchevereniging voor instellingen die studie- en scriptiebegeleiding aanbieden. Op deze manier kunnen we onszelf verder blijven ontwikkelen en leren. Daarnaast kunnen we de klachtencommissie van de LVSi inschakelen wanneer er een klacht is waar we samen met de student niet uitkomen.

Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen: info@topscriptie.nl