Skip to content

Joost Karsten

Business studies, financial, rechten, allround

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Al ruim 6.000 studenten succesvol geholpen (10+ jaar ervaring)

Joost Karsten

Joost is meester in de Rechten sinds 2013 in de richting van ondernemingsrecht en financieel recht. Joost begeleidt studenten van uiteenlopende hbo- en wo studies. Joost heeft naast zijn studie Rechten ook alle vakken van de studie Financial & Business Management gedaan met de nadruk op kwaliteitsmanagement en Operational Excellence.

Joost werkt naast scriptiebegeleider ook bij een internationaal technologie gedreven bouwbedrijf en duurzame gebiedsontwikkelaar waar hij veel onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) inzet voor data-gedreven oplossingen.

Joost is tevens bezig met een PhD traject waarin hij wiskundige modellen maakt en toetst om organisaties te helpen duurzaam, bestendig, en veerkrachtig te investeren en organiseren.

Joost heeft veel praktijkervaring in het programmeren in verschillende programmeertalen, is in staat om snel complexe problematiek te overzien, en denkt in concrete oplossingen.

“Voor mij draait het in toekomstbestendige organisaties vooral om mensen, die ondersteund door technologie, in staat zijn om te presteren in een veranderende omgeving. Ik probeer organisaties te helpen bij de transitie van een reactieve houding in een stabiele omgeving naar een proactieve organisatie in een dynamische realiteit.

Deze doelgerichte aanpak zet ik ook graag in als begeleider voor jou als student.

Door te starten vanuit de verwachtingen van de opleiding en terug te werken naar de huidige staat van je werk kan ik je helpen om snel inzicht te krijgen in de te nemen stappen om te komen tot het gewenste eindresultaat.

Daarnaast stelt mijn multidisciplinaire achtergrond mij in staat om binnen de meest uiteenlopende onderwerpen jou als student te helpen jouw eindproduct ook praktische waarde voor de opdrachtgever te geven.”

Neem contact op met Joost…

×